Przejdź do treści strony

620 projektów w ramach FIO 2015

30.04.2015 r.

47 mln zł na wsparcie 620 projektów – właśnie rozstrzygnięto tegoroczny konkurs FIO. Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotacje w wysokości od 10 tys. zł do 100 tys. zł rocznie.

Organizacje pozarządowe w tegorocznej edycji mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z trzech priorytetów: Aktywne społeczeństwo, Aktywni obywatele oraz Silne organizacje pozarządowe. Zgłoszone projekty mogły być realizowane w ciągu jednego roku (od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.) lub w ciągu dwóch lat (od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r.). Organizacje na realizację swoich projektów otrzymały od 10 do 100 tys. zł.
W ramach „Aktywnego społeczeństwa” dofinansowanie otrzyma 330 projektów jednorocznych i 97 dwuletnich. Najwięcej z nich (73) jest z województwa małopolskiego. W dalszej kolejności znalazło się województwo mazowieckie (47 projektów) oraz dolnośląskie (41 projektów). W sumie w ramach tego priorytetu organizacje otrzymają ponad 30 mln zł.
Priorytet „Aktywni obywatele”, na który przeznaczono prawie 12,5 mln zł, zwiększy udział obywateli w sprawach publicznych. W jego ramach dofinansowanie otrzyma 148 ofert organizacji, najwięcej (25) w województwie małopolskim. W dalszej kolejności znalazło się województwo mazowieckie (22 projekty) i dolnośląskie (20 projektów).
„Silne organizacje” to ostatni, 4 priorytet. W tym module dofinansowanych zostanie 45 projektów – najwięcej, 11, w województwie małopolskim. W sumie organizacje otrzymają ponad 4 mln zł.
W konkursie mogły wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powołano w 2005 r. W 2008 r. utworzono na ten cel rezerwę budżetową. Od 2009 r. FIO działa jako Program Operacyjny, a od 2014 r. jako Program.

Dokładne wyniki można znaleźć tutaj.

« Powrót do listy