Przejdź do treści strony

Aktualności

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzony przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Subregionu Wrocławskiego oraz osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego do udziału w bezpłatnym spotkaniu „Załóż przedsiębiorstwo społeczne i rozwijaj swoją organizację”

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

oferta OWES

01 Lipiec 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej- Wrocław

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

MAMY WOLNE MIEJSCA

01 Lipiec 2016 r.

NA BEZPŁATNE EDUKACYJNE WYJAZDY ZAGRANICZNE DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ!

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

Jeżeli jesteś urzędnikiem/czką, przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej, związku zawodowego lub organizacji pracodawców, pracownikiem komunalnym, – możesz skorzystać z naszej oferty. Chcesz sprawdzić jak działają organizacje i instytucje w Unii Europejskiej zajmujące się politykami publicznymi? Jak są one tworzone i realizowane w innych krajach członkowskich UE? Zamierzasz te doświadczenia przenieść na swoje stanowisko pracy? Dołącz do projektu i wyjedź na bezpłatne 5-dniowe wizyty zagraniczne.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok), Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.

Kategoria: Ogłoszenia Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Starsze »