Przejdź do treści strony

Aktualności

24 lipca 2015 r., przyjęty został przez Sejm RP całkowicie nowy rządowy projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach, który ma zastąpić wielokrotnie nowelizowaną już ustawę Prawo o zgromadzeniach z 5 lipca 1990 r. Jego celem jest kompleksowe i spójne uregulowanie zasad i trybu organizowania oraz odbywania zgromadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym praw gwarantowanych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Nowa regulacja ma wdrożyć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 maja 2007 r.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

9 lipca, na 96 posiedzeniu Sejmu, uchwalono Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach i przekazano ją na ręce Prezydenta Polski i Marszałka Senatu. Mamy nadzieję iż prace związane z jej przyjęciem zostaną zakończone przed zbliżającymi sie wyborami parlamentarnymi.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłosiło konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Kategoria: Ogłoszenia Czytaj więcej »

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem programu jest podnoszenie jakości edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości.

Kategoria: Ogłoszenia Czytaj więcej »

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do konkursu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej” w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 69.000 zł.

Kategoria: Ogłoszenia Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Starsze »