Przejdź do treści strony

Aktualności

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pt „Wsparcie osób młodych na rynku pracy - nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”, która zostanie zrealizowana 26 maja 2015r. we Wrocławiu.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

W niedzielę 24 maja 2015 r. zapraszamy na IV Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2015, które odbędą się pod Iglicą w kompleksie Hali Stulecia - „Dzień Społecznej SUPER MOCY!” RCWIP też tam będzie!!!

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy - Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

620 projektów w ramach FIO 2015

30 Kwiecień 2015 r.

47 mln zł na wsparcie 620 projektów – właśnie rozstrzygnięto tegoroczny konkurs FIO. Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotacje w wysokości od 10 tys. zł do 100 tys. zł rocznie.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Blisko 3 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej. Konferencją 24 kwietnia z udziałem minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak zainaugurowano realizację IV priorytetu POWER 2014-2020.

Kategoria: Ogłoszenia Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Starsze »