Przejdź do treści strony

Aktualności

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że z uwagi na złożenie wniosków o Wsparcie Finansowe (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym lub Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej przez wszystkie grupy nabór wniosków o wsparcie finansowe zostaje zamknięty.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że nabór wniosków o wsparcie finansowe oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego rozpocznie się 30 marca 2017 roku.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 4/RPO/9.4/CAT/OWES/RCWIP w ramach projektu "Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław" wyłoniono następującego wykonawcę:WZAZ Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10, 53-641 Wrocław

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

W związku z realizacja projektu "Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław" zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie i dostarczenie cateringu w dniach 1 - 2 marca 2017 r.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 3/RPO/9.4/CAT/OWES/RCWIP w ramach projektu "Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław" wyłoniono następującego wykonawcę: DAKINI Spółdzielnia Socjalna, ul. Zaporowska 2/15, 53-517 Wrocław

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Starsze »