Przejdź do treści strony

Letnia Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej

29.05.2017 r.

Regionalne Centrum Inicjatyw Pozarządowych i Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w Letniej Szkole Liderów Ekonomii Społecznej odbywającej się od czerwca do sierpnia 2017 roku. Jej celem jest zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej oraz rozwój umiejętności lokalnych liderów i członków organizacji pozarządowych w aktywizacji lokalnych społeczności. Udział w Letniej Szkole Liderów Ekonomii Społecznej jest bezpłatny.

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy osoby które:

 • Są pracownikami, członkami lub wolontariuszami organizacji pozarządowych, lub
 • są liderami w lokalnych społecznościach;
 • zamieszkują/ działają na terenie powiatów:  a) milickiego; b) oleśnickiego; c) oławskiego; d) strzelińskiego; e) średzkiego; f) trzebnickiego; g) wołowskiego; h) wrocławskiego oraz miasta Wrocławia;
 • chcą podnieść swoją wiedzę o ekonomii społecznej oraz rozwinąć swoje umiejętności liderskie;

Co oferujemy?

 • Profesjonalne szkolenie dotyczące umiejętności liderskich;
 • możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania organizacją;
 • udział w wizytach studyjnych;
 • dla najlepszych pomysłów na  inicjatyw – wsparcie finansowe w organizacji gry terenowej;
 • wsparcie merytoryczne w trakcie i po zakończeniu Szkoły.

Letnia Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej składa się z następujących etapów:

1.      I Etap rekrutacji  - do 26 czerwca 2017 roku

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pod adres dowes@rcwip.pl do dnia 19 czerwca 2017 roku. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu uczestnicy/czki zostaną poinformowani drogą elektroniczna lub telefoniczną.

2.      II Etap rekrutacji -  26-30 czerwca 2017 roku

Rozmowy w siedzibie organizatora we Wrocławiu, mające na celu zakwalifikowanie do Szkoły i/lub nawiązania współpracy z organizacją.

3.      Szkolenie wyjazdowe  - 21-23 lipca 2017 roku

3-dniowe (piątek-niedziela) szkolenie wyjazdowe na terenie Dolnego Śląska.

Program:

 • Jak być dobrym liderem - skuteczne reprezentowanie interesów społeczności lokalnej;
 • praca w grupie, mobilizowanie społeczności lokalnej do działania;
 • wystąpienia grupowe;
 • integracja osób niepełnosprawnych;
 • jak diagnozować potrzeby lokalne i finansować działania;

W trakcie szkolenia uczestnicy (w grupach) mają także za zadanie przygotować plan gry terenowej którą chcieliby zrealizować w swojej lokalnej społeczności. Najlepsze propozycje otrzymają dofinansowanie na realizację.

4.      Wizyty studyjne  – lipiec – sierpień 2017 roku

Wizyty studyjne zorganizowane w aktywnych lokalnych społecznościach mają za zadanie pokazać praktyczne elementy funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz będą okazją na nawiązania cennych kontaktów.

5.      Realizacja gry terenowej w lokalnej społeczności liderów – sierpień 2017 roku  

Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi w trakcie szkolenia wyjazdowego oraz udział w wizycie studyjnej.

Z każdego środowiska lokalnego/organizacji mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Letnia Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej organizowana jest w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy