Przejdź do treści strony

Bezpłatne spotkanie z radcą prawnym

01.09.2010 r.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza podmioty Ekonomii Społecznej (organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne) na spotkanie z radcą prawnym, które odbędzie się 20 września 2010 r. (poniedziałek) we Wrocławiu. Swoje uczestnictwo można zgłaszać do dnia 10 września 2010 r.

Bezpłatne spotkanie z radcą prawnym


Spotkanie z radcą prawnym realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wrocławskim”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin: 20 września 2010 r. (poniedziałek)

Miejsce:  Wrocław, Pl. Solidarności 1/3/5, sala nr 232Zakres tematyczny spotkania:

  • umowy o dzieło, umowy zlecenie,
  • umowy najmu,
  • umowy z kontrahentami,
  • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • kontrole: kto i kiedy może skontrolować organizacje? (Sanepid, PIP, US, UKS, RIO, ZUS),
  • z czym można zgłaszać się do prawnika?,
  • zagadnienia zgłoszone wcześniej przez uczestników spotkania.

 
Warunki uczestnictwa w spotkaniu:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy podmioty ES (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne), które:

1. Posiadają siedzibę, oddział lub biuro na obszarze następujących powiatów: wrocławskiego, górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego oraz miasta Wrocławia;

2. Wypełnią Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaną przez upoważnione osoby (wzór Deklaracji w załączeniu);

3. Zgłoszą do udziału w spotkaniu reprezentantów którzy:

  • ukończyli 18 lat,
  • świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji),
  • wypełnią i podpiszą Deklarację uczestnictwa w projekcie zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zgłoszenia na powyższe spotkanie przyjmowane są do 10 września 2010r.

W celu potwierdzenia swojego udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
i wysłanie jej do naszego biura faksem pod numer: 071 796 30 00 w. 20 lub na adres mailowy: karolina.stefaniak@rcwip.pl

Dodatkowo konieczne jest wypełnienie i podpisanie prze upoważnione osoby Deklaracji uczestnictwa w projekcie (dane instytucji). Prosimy o złożenie wypełnionej deklaracji wraz z podpisem przed rozpoczęciem spotkania.


Dokumenty do wypełnienia:

Ankieta zgłoszeniowa - usługi prawne

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - dla instytucji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - osoba z instytucji


Osoba do kontaktu (przyjmowanie zgłoszeń):

Karolina Stefaniak: tel.: 71 796 30 00; e-mail: karolina.stefaniak@rcwip.pl

Spotkanie poprowadzi Kancelaria Radcy Prawnego r. pr. Magdalena Wasylkowska: m.wasylkowska@prawo.uni.wroc.pl

« Powrót do listy