Przejdź do treści strony

Bezpłatne szkolenie "Odpowiedzialność karna w organizacji pozarządowej"

18.09.2012 r.

RCWIP zaprasza na bezpłatne szkolenie „Odpowiedzialność karna w działalności organizacji pozarządowej”, które odbędzie się 27 września 2012 r. w godz. 9.00-16.45 we Wrocławiu

Bezpłatne szkolenie "Odpowiedzialność karna w organizacji pozarządowej"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z podregionu wrocławskiego (powiaty: wrocławski, oławski, oleśnicki, milicki, strzeliński, wołowski, średzki, górowski, trzebnicki oraz miasto Wrocław).


Termin: 27 września 2012 r. godz. 9.00-16.45

Miejsce: Biuro RCWIP we Wrocławiu, Pl. Solidarności 1/3/5, pok. 419

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematyki: podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego: Czym jest przestępstwo? Czym wykroczenie? Strona podmiotowa i przedmiotowa czynu zabronionego (umyślność oraz nieumyślność) Okoliczności wyłączające bezprawność oraz winę. Czym jest społeczna szkodliwość czynu? Okoliczności wpływające na wymiar kary.
  2. Źródła odpowiedzialności karnej - przepisy karne wobec członków zarządu organizacji w następujących aktach prawnych: Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks pracy, Prawo upadłościowe i naprawcze.
  3. Przebieg procesu karnego – zagadnienia procesowe: prawa i obowiązki podejrzanego/oskarżonego, możliwości konsensualnego rozstrzygnięcia procesu karnego/karnoskarbowego (skazanie bez rozprawy lub dobrowolne poddanie się karze oraz dobrowolne poddanie się odpowiedzialności); system środków zaskarżenia; wykonywanie kar orzeczonych w prawomocnym wyroku 
  4. Omówienie przebiegu sprawy o przestępstwo skarbowe z art. 82 k.k.s. (przestępstwo skarbowe - pobranie dotacji w nadmiernej wysokości) – na przykładzie historii jednej z organizacji wrocławskich

Szkolenie poprowadzi:
Anna Drozd - aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu oraz doktorantka Katedry Postępowania Karnego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Aby zgłosić się do udziału w szkoleniu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową i przesłać na adres: marta.borowiec@rcwip.pl lub faksem na nr 71 796 30 00 wew. 20 do dnia 25 września 2012 r.

Pobierz kartę zgłoszenia 

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas szkolenia oraz obiad. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

« Powrót do listy