Przejdź do treści strony

Cykl "Lider w podmiotach Ekonomii Społecznej"

21.09.2010 r.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na bezpłatny cykl edukacyjny dla liderów i liderek organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) oraz spółdzielni socjalnych. Rekrutacja trwa do dnia 6 października 2010 r.

Cykl "Lider w podmiotach Ekonomii Społecznej"

Cykl edukacyjny jest realizowany w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wrocławskim” i ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do sprawnego zarządzania podmiotami Ekonomii Społecznej.

Co oferujemy w ramach cyklu:

  • 9 dni szkoleniowych  (3 - trzydniowe zjazdy szkoleniowe) zorganizowane w hotelu umiejscowionym na terenie Dolnego Śląska.
  • Dla każdej osoby przewidziano min. 2 godziny pracy z doradcą.
  • Możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego, dostosowanego do potrzeb poszczególnych uczestników.

Daty oraz zakres tematyczny szkoleń:

  • 13 – 15 października 2010 r. (Zjazd 1): „Ja jako lider” (w tym m.in.: kompetencje liderskie; analiza potencjału, autoewaluacja).
  • 8 – 10 grudnia 2010 r. (Zjazd 2): „Zarządzanie organizacją” (w tym m.in.: zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami).
  • 16 – 18 luty 2011 r. (Zjazd 3): „Otoczenie organizacji” (w tym m.in.: reprezentowanie organizacji, marketing i PR, współpraca i partnerstwo lokalne).

Cykl edukacyjny jest bezpłatny. W ramach zjazdów szkoleniowych, organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe. Nie pokrywamy kosztów dojazdu na szkolenia.

 
Warunki uczestnictwa w cyklu:

Do udziału w cyklu zapraszamy podmioty Ekonomii Społecznej, które:

1. Posiadają siedzibę, oddział lub biuro na obszarze następujących powiatów: wrocławskiego, górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego oraz miasta Wrocławia,

2. Wypełnią Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaną przez upoważnione osoby (wzór Deklaracji w załączeniu),

3. Podpiszą umowę o udzielenie wsparcia,

4. Zgłoszą do cyklu 1 – 2 osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • zarządzają organizacją (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, członkostwo we władzach organizacji),
  • wyrażą zgodę na udział w cyklu w godzinach pracy zgodnie z harmonogramem szkoleń,
  • wypełnią i podpiszą Deklarację uczestnictwa w projekcie zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu edukacyjnym prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz odesłanie jej do dnia 6 października 2010r. (do godziny 14.00) wraz z deklaracjami uczestnictwa w projekcie.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Biuro Regionalne we Wrocławiu
Plac Solidarności 1/3/5, pok. 415
53-661 Wrocław,

faksem pod numer 71 796 30 00 wew. 20 lub e-mailem na adres: karolina.stefaniak@rcwip.pl.

Dokumenty zgłoszeniowe:

Ankieta zgłoszeniowa

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (organizacja)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (osoba z organizacji)

Osoby do kontaktu:

Karolina Furmańska, Koordynator projektu: tel.: 071 796 30 00; e-mail: karolina.furmanska@rcwip.pl
Karolina Stefaniak, Specjalista ds. rekrutacji: tel. 071 796 30 00; e-mail: karolina.stefaniak@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy!


« Powrót do listy