Przejdź do treści strony

"Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społeczne - Wrocław" - wyniki oceny formalnej.

12.12.2016 r.

W związku z błędem edycyjnym dotyczącym listy rankingowej umieszczonej na stronie www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl w dniu 09.12.2016 r. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych do projektu pn."Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław"" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 zamieszcza poprawną listę rankingową.

« Powrót do listy