Przejdź do treści strony

Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2010

26.10.2010 r.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2010”. Kandydatury w poszczególnych kategoriach można zgłaszać do dnia 12 listopada 2010 roku.

Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2010

Konkurs wyróżni organizacje pozarządowe, firmy, jednostki samorządu terytorialnego
oraz wolontariuszy, którzy poprzez swoją aktywną działalność przyczyniają się do rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych.

Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 16 grudnia 2010 roku w Ośrodku Fundacji Krzyżowa
dla Porozumienia Europejskiego. Galę uświetnią swoimi występami artyści z przedsiębiorstw społecznych działających w sferze kultury.

 

Zapraszamy do składania nominacji w następujących kategoriach:


I Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku
– wyróżnienie spółdzielni socjalnych
organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych, kościołów oraz klubów sportowych, które łączą w swej działalności cele społeczne i ekonomiczne.

W tej kategorii nominację składają: mieszkańcy Dolnego Śląska, przedsiębiorstwa prywatne, jednostki administracji publicznej.   

 
II Wolontariusz Roku –  wyróżnienie Dolnoślązaków, którzy  bezpłatnie, świadomie
i dobrowolnie działają na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych.

W tej kategorii nominacje składają: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne
związki wyznaniowe i kościoły, kluby sportowe, przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 
III Filantrop Roku –
wyróżnienie przedsiębiorstw prywatnych oraz osób fizycznych wspierających materialnie lub/i merytorycznie działalność społeczną.

W tej kategorii nominację składają: mieszkańcy Dolnego Śląska, spółdzielnie socjalne organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły oraz kluby sportowe.

 
IV Samorząd lub Partnerstwo –
wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego,
ich jednostek organizacyjnych oraz partnerstw wspierających spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, kościoły oraz kluby sportowe.

W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły oraz kluby sportowe.


Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na  zamieszczonym formularzu (załącznik nr 1) pocztą lub osobiście na adres: ul: Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych do 12 listopada 2010 roku.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu


Dopuszcza się również przesłanie formularzy zgłoszeniowych pocztą elektroniczną na adres: konkurs@fres.org.pl lub faksem na nr (74) 666 22 17, jednakże podpisane oryginały wniosków winny zostać dosłane pocztą w terminie nieprzekraczalnym do 12 listopada 2010 roku (liczy się data wpływu).

             

« Powrót do listy