Przejdź do treści strony

Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012 wystartował!

07.03.2013 r.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do składania nominacji w Konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012”. Konkurs wyróżni podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prywatne oraz jednostki samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi.

Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012 wystartował!

Zapraszamy Państwa do składania nominacji w obrębie czterech kategorii konkursowych. 

Kategoria 1 „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012”

Wyróżnienie dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych, które w sposób systematyczny łączą działalność społeczną i ekonomiczną. W tej kategorii nominację składają: przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

Kategoria 2 „Dolnośląski Produkt Lokalny 2012”

Wyróżnienie dla produktu lub usługi, który/która spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe)
b) Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana w sposób niemasowy, przyjazny dla środowiska oraz w oparciu o lokalne zasoby
c) Produkt/usługa, który/która promuje lokalne walory kulturowe, środowiskowe i inne
d) Produkt/usługa, który/która jest wytwarzany/wykonywana przez osoby defaworyzowane na rynku pracy (np. bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, chore psychicznie, zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji) Do nominacji można dołączyć płytę z nagraniem, artykuł z gazety, publikację lub zdjęcie promujące dany produkt czy usługę. W tej kategorii nominację składają: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne.

Kategoria 3 „Dolnośląski Filantrop Roku 2012” 

Wyróżnienie dla przedsiębiorstw prywatnych, które wspierają  finansowo lub niefinansowo(w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.

Kategoria 4 „Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo 2012”

Wyróżnienie sympatyków przedsiębiorczości społecznej wspierających finansowo lub niefinansowo (w tym m.in. wolontariat pracowniczy, dzielenie się swoim doświadczeniem, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń) spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa społeczne. W tej kategorii nominację składają: spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe.

Laureaci, wyłonieni przez Kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostaną nagrodzeni w trakcie Gali Finałowej 19 kwietnia 2013 roku w Pałacu w Pakoszowie.

Nominacje należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, 53-661 Wrocław,  pl. Solidarności 1/3/5, IV piętro, pokój 416  do dnia 25.03.2013 roku. Dopuszcza się przesłanie formularzy zgłoszeniowych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) faksem na nr tel. 71 793 91 20 lub zeskanowanych (z podpisem oraz pieczęcią podmiotu) na adres e-mail: anna.kacperska@fres.org.pl 

PLIKI DO POBRANIA:
1. Zaproszenie
2. Regulamin Konkursu
3. Formularz zgłoszeniowy (NGO)
4. Formularz zgłoszeniowy (JST)
5. Formularz zgłoszeniowy (Firma)
6. Formularz zgłoszeniowy (Spółdzielnia) 

Konkurs „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2012” jest realizowany w ramach projektu „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy