Przejdź do treści strony

Dolnoślązacy mają głos!

27.09.2012 r.

Wystartowała dziesiąta jubileuszowa edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór, w ramach której realizowane jest badanie Urząd na Piątkę. Cel na tę jesień to sprawdzenie jak działają urzędy gmin w całej Polsce. Do realizacji tego zadania zobligowało się 170 uczestników, w tym m.in. organizacje pozarządowe, lokalne media, szkoły czy grupy mieszkańców.

Dolnoślązacy mają głos!

Finał akcji zaplanowany jest na luty 2013 roku, kiedy to uczestnicy którzy najskuteczniej wykonają zadania, zostaną wyróżnieni nagrodą Super Samorząd 2012.

Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorem oraz pomysłodawcą akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego, którą wspierają Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Organizatorzy podkreślają, że Masz Głos, Masz Wybór to jedyna taka akcja o zasięgu ogólnokrajowym, która autentycznie angażuje obywateli i władze samorządowe do dialogu i współpracy.

- Uczestnicy akcji udowadniają, że można mieć wpływ na to co dzieje się w naszych gminach i miastach – mówi Joanna Załuska, koordynatorka akcji Masz Głos, Masz Wybór, po czym wymienia przykłady udanych działań. – Dzięki zaangażowaniu uczestników akcji w Lubaszu zbudowano skatepark, w Legionowie przebudowę dworca uzgadniano z mieszkańcami, a w Katowicach radni zaczęli dyżurować w bibliotece. Często zmiany wydają się drobne, ale mają pozytywny wpływ na życie mieszkańców.

Osoby i instytucje chcące uzyskać wsparcie w prowadzeniu swoich działań na rzecz poprawy urzędów w tegorocznej edycji akcji miały czas do połowy kwietnia, by na stronie projektu zarejestrować swój udział. Ci którzy się na taki krok zdecydowali, otrzymali pomoc od organizatorów w postaci szkoleń, porad ekspertów, a także pokrycia drobnych wydatków związanych z realizacją działań. Teraz ich obowiązkiem jest zebranie odpowiedzi do Karty Pytań, w której będą musieli wykazać m.in.: czy dany urząd jest dostosowany jest do potrzeb rodziców z dziećmi? Czy urząd na bieżąco udostępnia informacje o swojej działalności? Czy można telefonicznie sprawdzić na jakim etapie załatwiania jest sprawa? Czy na stronie www urzędu można znaleźć informacje o dyżurach radnych/burmistrza/wójta/prezydenta?

Zebrane wnioski z badań przedstawione zostaną urzędnikom, co będzie miało zainicjować wprowadzanie niezbędnych zmian.

Czy na Dolnym Śląsku można po takim badaniu spodziewać się wielu zastrzeżeń co do funkcjonowania urzędów? Niestety tak. W ubiegłym roku Fundacja Grejpfrut opublikowała „Raport z dostępu do informacji publicznej na Dolnym Śląsku”, który nie tylko obnaża niekompetencję i nieznajomość swoich obowiązków wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ale wielokrotnie wskazuje na ich lekceważące podejście do petentów. Na przesłane zapytanie dotyczące informacji publicznej spośród wszystkich starostw powiatowych w województwie dolnośląskim aż 90% nie udzieliło odpowiedzi, w tym ponad połowa nie pofatygowała się nawet na przekazanie informacji odmownej, zbywając pytających milczeniem. Lepiej, choć wciąż dramatycznie słabo, wypadły urzędy gmin – spośród urzędów gmin miejskich nie udostępniło informacji 67%, urzędów gmin wiejskich 85%, a urzędów gmin miejsko-wiejskich blisko 89%. W przypadku zapytań spersonalizowanych średnia udzielanych odpowiedzi wzrasta co prawda do 49%, lecz i tak jest to wynik daleki od oczekiwanego.

Po zapoznaniu się z wynikami Raportu Fundacji Grejpfrut ciężko być optymistą. Twórcy raportu nie obarczają jednak winą za taki stan rzeczy jedynie pracowników urzędów. Oczywiście ich niekompetencja z zakresu prawa do informacji jest niepodważalna, ale także świadomość obywateli, którzy wielokrotnie po prostu nie podejmują prób otrzymania należnych im informacji, jest tym, co powinno zostać poprawione. Mówi o tym także Joanna Załuska: - Większości z nas wizyta w urzędzie kojarzy się z długą kolejką, wypełnianiem skomplikowanych druków i ze zmęczeniem. Nie musi tak być! Urzędy mogą być dostosowane do potrzeb mieszkańców: otwarte dłużej, wyposażone w podjazdy dla wózków i przewijaki dla dzieci, a urzędnicy mogą być mili i chętnie udzielać pomocy.

By jednak takie urzędy uzyskać, trzeba się o to postarać, chociażby angażując się w badanie Urząd na Piątkę. Osoby zainteresowane projektem zachęcamy do odwiedzenia strony www.maszglos.pl, gdzie znajdą informacje dotyczące tego jak przyłączyć się do badania urzędów oraz będą miały szansę zapoznania się z innymi projektami organizowanym w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.

autor: Waldemar Mazur

« Powrót do listy