Przejdź do treści strony

Dom im. Edyty Stein – współpraca i dialog

31.10.2011 r.

Potrzeba współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi staje się coraz bardziej widoczna. Pokazywanie przykładów tego typu inicjatyw może pomóc w budowaniu podobnej współpracy oraz we wzajemnej wymianie dobrych praktyk. We Wrocławiu jedną z organizacji wspierających i chętnie kooperujących z innymi jest Towarzystwo im. Edyty Stein. Zostało ono założone w 1989 roku przez osoby, które zainspirowała biografia i myśl filozoficzna Edyty Stein.

Dom im. Edyty Stein – współpraca i dialog

Dopiero w 1995 roku Towarzystwo stało się prawnym właścicielem Domu Edyty Stein przy ul. Nowowiejskiej 38, gdzie ma swoją siedzibę i prowadzi bogatą działalność kulturalną. Główne cele działalności Towarzystwa im. Edyty Stein to m.in. dialog chrześcijańsko-żydowski, porozumienie polsko-niemieckie oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W Domu Edyty Stein mieści się też Dział Programowy, który wspiera cele wyznaczone przez Organizację i pomaga w rozwijaniu szeroko pojętego dialogu społecznego oraz międzykulturowego. Odbywają się tam rozliczne spotkania autorskie, wykłady, koncerty, wystawy, warsztaty, wymiany międzynarodowe oraz kursy językowe. Towarzystwo im. Edyty Stein realizuje projekty, które pomagają budować tożsamość oraz więzi ponadnarodowe m.in.: Weekend z Edytą Stein, seminaria „Filozofia piórem wiary pisana”, obóz letni „Żydowskie ślady we Wrocławiu” czy polsko-niemiecko-izraelski warsztat historyczny „W poszukiwaniu żydowskiego Breslau”.

Towarzystwo im. Edyty Stein wspiera również inne wrocławskie organizacje pozarządowe w ramach współpracy między organizacjami np. poprzez udostępnianie pomieszczeń w Domu. Wśród tych organizacji są m.in. Stowarzyszenie Żółty Parasol, które działa na rzecz społeczności lokalnej osiedla Ołbin we Wrocławiu oraz Fundacja BLIK skupiająca swoją aktywność na płaszczyźnie sztuk wizualnych. Współpraca Stowarzyszenia Żółty Parasol z Towarzystwem im. Edyty Stein nie jest przypadkowa, gdyż Stowarzyszenie działa w obszarze, w którego centrum znajduje się właśnie.

- Towarzystwo im. Edyty Stein wynajmuje nam lokal biurowy oraz pomieszczenie w piwnicy, gdzie prowadzimy Klub Młodzieżowy oraz Klub Seniora. Ponadto możemy w miarę możliwości i potrzeb korzystać nieodpłatnie z innych pomieszczeń w Domu Edyty Stein. Co więcej, zagraniczni wolontariusze, którzy zostali zaproszeni do Polski przez Towarzystwo i mieszkają w Domu Edyty Stein, pomagają nam także przy prowadzeniu zajęć dla młodzieży zatytułowanych "Fabryka Inspiracji". Są to cotygodniowe zajęcia, które cieszą się dużym powodzeniem wśród młodzieży przede wszystkim ze względu na możliwość spotkania z przedstawicielami innych narodów i kultur – mówi Katarzyna Wierzbińska ze Stowarzyszenie Żółty Parasol.

Dodatkowo lokalizacja Domu Edyty Stein pomaga zainteresować większe grono ludzi działalnością Stowarzyszenia. Katarzyna Wierzbińska jest zadowolona ze współpracy pomiędzy organizacjami oraz liczy na dalszy rozwój wzajemnej kooperacji, tym bardziej, że już zauważa jej pozytywne oddziaływanie. Także Fundacja BLIK chwali sobie współpracę z Domem Edyty Stein. Są młodą organizacją, która powstała w 2010 roku i z pewnością wsparcie innych organizacji pozwala im na dotarcie do większego grona odbiorców.

- Współpracujemy z Towarzystwem Edyty Stein przy organizacji Trochę Innego Festiwalu Fotografii (TIFF). Jest to pierwszy festiwal fotograficzny we Wrocławiu, a jego tegoroczna edycja uwzględnia prezentację twórczości niemieckich artystów. Stąd nasza kooperacja z Towarzystwem. – mówi Pani Paulina Ograbisz, Fundacja BLIK. Większość wydarzeń festiwalowych, wystawy autorskie, pokazy filmów oraz projekcje filmowe, odbywają się właśnie w pomieszczeniach Domu Edyty Stein. 

Edyta Stein, której myśl filozoficzna była głęboko zakorzeniona w myśli antropologicznej, poświeciła swoje rozprawy człowiekowi. Pochylając się na nim ukazała fascynację nie tylko ludzkim bytem, ale samym człowiekiem. Towarzystwo im. Edyty Stein między innymi dzięki swojej otwartości oraz budowaniu dialogu zarówno lokalnego jak i międzykulturowego w wyjątkowy i trwały sposób kultywuje pamięć o patronce. Stała się ona inspiracją nie tylko dla założycieli Towarzystwa, ale również dla jego spadkobierców. Może właśnie sekret tkwi w myśli filozoficznej Edyty Stein, która pomaga budować dialog międzynarodowy i międzykulturowy, a jej siła wciąż oddziałuje na ludzi chcących za nią podążać.

autorka: Anna Kacperska

« Powrót do listy