Przejdź do treści strony

Ekonomia społeczna - czyli i produktywnie i społecznie

26.03.2012 r.

Forum Ekonomii Społecznej odbyło się w czwartek 22 marca 2012 r. we Wrocławskiej Wyższej Szkole Handlowej. Zaraz po nim na uroczystej Gali nagrodzono najbardziej wyróżniających się i docenianych przez swoją odbiorców, przedsiębiorców społecznych z Dolnego Śląska. Zapraszamy do przeczytania relacji z tych wydarzeń.

Ekonomia społeczna - czyli i produktywnie i społecznie

„PRODUKTywnie i Społecznie”

Taki tytuł Forum mówił w zasadzie wszystko, choć jak się okazało, oblicze ekonomii społecznej jest w Polsce jeszcze nie do końca ukształtowane i powszechnie znane. Zaproszeni goście, zarówno podczas swoich wystąpień jak i w trakcie panelu dyskusyjnego wskazywali zarówno na korzenie polskiej przedsiębiorczości społecznej, jak i na możliwy kierunek jej rozwoju w najbliższej przyszłości.

Szymon Surmacz z łódzkiego Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom wskazał, z jak pięknej, choć w dużej mierze zapomnianej, polskiej tradycji możemy czerpać rozwijając ekonomię społeczną. Jego wystąpienie pt. „Korzenie Ekonomii Społecznej a perspektywy spółdzielczości w Polsce” przywołało m.in. nazwiska kilku polskich wizjonerów – społeczników jak Edward Abramowski czy Romuald Mielczarski.

Z kolei Krzysztof Szustka z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” podczas drugiego wystąpienia pt. „Produkt lokalny – wpływ na rozwój gminy i regionu”, pokazał na kilku przykładach dolnośląskich społeczności lokalnych, jak dużym motorem dla rozwoju regionu może być umiejętne korzystanie z zasobów, zarówno naturalnych jak i czysto ludzkich.

Późniejszy panel dyskusyjny, w którym wzięli udział, oprócz już wspomnianych –Szymona Surmacza oraz Krzysztofa Szustki, także Łukasz Domagała (jako moderator, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych), Zenon Matuszko (Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej) oraz Arkadiusz Czocher (Forum Aktywności Lokalnej) wiązał się z ciekawą dyskusją, która krążyła oczywiście wokół głównego motywu całego forum. Paneliści próbowali odpowiedzieć na różnorodne pytania, m.in. z jakimi trudnościami i wyzwaniami wiąże się w naszym regionie rozwój ekonomii społecznej, dlaczego dla III sektora jest niebezpieczne uzależnienie się od pozyskiwania dotacji oraz jakie idee przyświecają przedsiębiorstwom zarządzanym według idei spółdzielni socjalnych (czy też przedsiębiorstw społecznych, jak chciał Szymon Surmacz).

Po zakończeniu tej części Forum goście mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z trzech zorganizowanych warsztatach:

  • Produkt lokalny i rozwój regionu - warsztat skierowany głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz JST. Prowadzący: Krzysztof Szustka, specjalista ds. produktu lokalnego.
  • Zamówienia publiczne a klauzule społeczne - warsztat skierowany głównie do przedstawicieli JST jak i spółdzielni socjalnych. Prowadząca: Teresa Grabowska–Chudy, specjalistka ds. zamówień publicznych.
  • Produkt i co dalej? Skuteczna promocja i marketing - warsztat skierowany do nowopowstałych organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych. Prowadzący: Grzegorz Idziak, specjalista ds. marketingu organizacji społecznych.

Dodatkowo tego dnia można było też podziwiać produkty wytwarzane przez dolnośląskie organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czy WTZ-y. Również przygotowaniem poczęstunku dla gości zajął się „Falanster”, czyli znana doskonale bywalcom wrocławskich miejsc z wegańskim jedzeniem, kawiarnia, księgarnia i sklep fair trade w jednym, w swoim działaniu jak najbardziej bliski idei przedsiębiorczości społecznej. Wśród wystawców można było podziwiać, m.in. wyjątkowe witraże tworzone w Ośrodku Monar w Milejowicach, piękne ceramiczne korale oraz naczynia wytwarzane przez podopiecznych Stowarzyszenia Żyć Godnie z Polkowic, a także słynne ręcznie malowane bombki ze Spółdzielni Socjalnej „Szklany Świat” Bombki z Krośnic. Poza tym piękną dekorację stołu wystawienniczego zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Smolca.

Po zakończeniu Forum przyszedł czas na uroczystą Galę, podczas której wręczono nagrody laureatom Konkursu Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011. Laureatów wybrano ponad tydzień wcześniej, podczas posiedzenia Kapituły, w której skład wchodziły następujące osoby:
- Małgorzata Czajer-Puchalska z Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGEERACJA SA,
- Ewa Jakubowska z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „ARKADIA”,
- Irena Nowak ze Związku Pracodawców Dolnego Śląska,
Laureatów i wyróżnionych wskazano w kilku kategoriach.

W kategorii „Dolnośląski Produkt Lokalny 2011” wyróżniono Stowarzyszenie Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice – „Święto Chleba”. Natomiast laureatami zostali: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” z Lubawki, które cyklicznie organizują Jarmark Tkaczy Śląskich i Kwiatu Lnu.

W kolejnej kategorii „Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo Roku 2011” laureatem została gmina Żmigród.

Jako „Dolnośląskiego Filantropa Roku 2011” wyróżniono Centrum Budowlane „Sirbud” Daniel Sip Dorota Barańska S.j. Laureatem została Piekarnia „Leśnicka” Stanisław Kibało.

Następna kategoria,to „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011”. Wyróżnienie przypadło Bożenie Ziemiańskiej Kawiarnia i Galeria „Lotos”. Natomiast laureatem została Spółdzielnia Socjalna PATRON z Jeleniej Góry.

Wyróżnionym i laureatom w dwóch z kategorii czyli Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku oraz Dolnośląski Samorząd Roku wręczał starosta wrocławski - Andrzej Szawan. O oprawę muzyczną i dobry nastrój podczas Gali zadbał Zespół Muzyczny ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze.

Cała uroczystość (zarówno Forum jak i Gala), spotkała się z dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonych gości. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób prywatnych oraz reprezentujących spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe i samorządy z terenu całego województwa!

Za organizację wydarzenia odpowiadała Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

autorka: Dominika Chylińska

Wydarzenie było częścią projektu „Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy