Przejdź do treści strony

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielnie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław"

27.03.2017 r.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że nabór wniosków o wsparcie finansowe oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego rozpocznie się 30 marca 2017 roku.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że nabór wniosków o wsparcie finansowe (Dotacji) na  utworzenie miejsca pracy w Nowym Przedsiębiorstwie Społecznym, wniosków o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym lub Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej oraz wniosków o udzielnie podstawowego wsparcia pomostowego rozpocznie się 30 marca 2017 roku.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:
RCWIP - ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław
tel. (71) 796 30 00
informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00
CWP - ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław
tel. (71)789 92 15
informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 10.00 do 18.00

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH ŚCIEŻKI WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE 

Załącznik  nr  1:  Wniosek  o  udzielenie  Wsparcia  Finansowego  (Dotacji)  na  utworzenie miejsca pracy w Nowym Przedsiębiorstwie Społecznego

Załącznik nr 2: Biznesplan (dla Nowego Przedsiębiorstwa Społecznego)

Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 4: Budżet

Załącznik nr 5: Wniosek o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym lub Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 6: Biznesplan (dla Istniejących Podmiotów)

Załącznik nr 7: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji)

Załącznik nr 8: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji)

Załącznik nr 9: Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 10: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielnie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

Załącznik nr 11: Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

Załącznik nr 12: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

Załącznik nr 13: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o udzielenie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dotacje na utworzenie miejsc pracy są przyznawane w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy