Przejdź do treści strony

Informacja o zamknięciu naboru wniosków o udzielnie wsparcia finansowego w ramach projektu "Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław"

21.04.2017 r.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że z uwagi na złożenie wniosków o Wsparcie Finansowe (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym lub Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej przez wszystkie grupy nabór wniosków o wsparcie finansowe zostaje zamknięty.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że z uwagi na złożenie wniosków o Wsparcie Finansowe (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym lub Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej przez wszystkie grupy nabór wniosków o wsparcie finansowe zostaje zamknięty.

« Powrót do listy