Przejdź do treści strony

Innowacyjny Mikser we Wrocławiu

17.01.2017 r.

W imieniu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu serdecznie zapraszamy do udziału w Innowacyjnym Mikserze – spotkaniu poświęconym innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych, które odbędzie się w piątek 3 lutego 2017 roku we Wrocławiu.

W trakcie spotkania:

  • przybliżymy temat innowacji społecznych i porozmawiamy o tym, co decyduje o tym, czy jakieś rozwiązanie można uznać za innowację,
  • przyjrzymy się inspirującym przykładom innowacji, które pomagają w codziennym życiu osobom zależnym,
  • przedstawimy ideę inkubatora innowacji dla osób zależnych i opowiemy o tym, jak można skorzystać z jego wsparcia, by zrealizować swój pomysł,
  • wspólnie poszukamy pomysłów na rozwiązania odpowiadające na realnie zdiagnozowane problemy osób z różnymi typami zależności (m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności, niesamodzielnych osób starszych, osób czasowo zależnych od innych) w trakcie mini-sesji projektowej.

Do kogo w sposób szczególny kierujemy nasze zaproszenie?

Do udziału w Mikserze zapraszamy osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych
i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z tym tematem (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.) oraz osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych. Intencją przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie wiedzy „od organizatorów” do uczestników, ale także (może przede wszystkim) - wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami.

Termin i miejsce spotkania

Innowacyjny Mikser odbędzie się w piątek 3 lutego 2017 w godzinach 10.30-16.30 w sali Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem formularza do dnia 30 stycznia włącznie.
Więcej informacji na temat spotkania udziela p. Mirosława Hamera miroslawa.hamera@rcwip.pl, tel. (71)796 30 00.

***
„Innowacyjny Mikser” jest wydarzeniem towarzyszącym naborowi pomysłów do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych i ich opiekunów, który trwa od 23 stycznia do 28 lutego 2017 r. w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.innowacjespoleczne.org.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdyni, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska Sp. z o.o.

zaproszenie

« Powrót do listy