Przejdź do treści strony

Jak prowadzić dokumentację w spółdzielni socjalnej? Przyjdź na szkolenie!

29.09.2014 r.

Federacja Przedsiębiorstw Społecznych zaprasza na szkolenie: ”Spółdzielnia socjalna w praktyce – dokumentacja” w dniu 31 październik 2014 r. Miejsce szkolenia: Wrocław.

”Spółdzielnia socjalna w praktyce – dokumentacja”

31 październik 2014 r. Wrocław

Szkolenie poprowadzi: Bartłomiej Bartkowiak, magister socjologii, absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej”. Koordynator i doradca projektów z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym pierwszego na Dolnym Śląsku projektu dotacyjnego na zakładanie spółdzielni socjalnych („Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”). Doświadczony trener – ponad 300 godzin szkoleniowych. Ukończył Szkołę Doradców Biznesowych oraz Szkołę Doradców Ekonomii Społecznej.

Celem szkolenia jest upowszechnienie wiedzy w zakresie prowadzenia dokumentacji w spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia socjalna łączy w sobie zarówno cechy organizacji pozarządowej, jak i  podmiotu gospodarczego. Szczególny charakter działalności spółdzielni musi posiadać także odzwierciedlenie w dokumentacji. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z bieżącą dokumentacją, zwrócimy uwagę na to co jest szczególnie ważne, jakie błędy i zaniedbania są najczęściej popełniane, oraz jakie sankcje grożą za nieprawidłowości.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, osób które planują taki podmiot założyć, członków i pracowników spółdzielni socjalnych, a w szczególności dla członków zarządów spółdzielni.

Program szkolenia

 1. Walne Zgromadzenia – zwoływanie, dokumentowanie.
 2. Zmian do KRS.
 3. Ważne terminy obowiązujące spółdzielnię.
 4. Uchwały.
 5. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonych dokumentach.
 6. Zatrudnianie, zwalnianie, przyjmowanie członków spółdzielni socjalnej – wymogi formalno-prawne.
 7. Zatrudnianie, zwalnianie pracowników spółdzielni socjalnej - wymogi formalno-prawne.
 8. Regulaminy spółdzielni socjalnej.
 9. Działalności statutowa oraz statutowej odpłatna – kwestie formalne.

 

termin szkolenia

31.10.2014 r.

godzina

10.00 - 14.00

miejsce szkolenia

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

 Warunki udziału w szkoleniu:

 1. Organizatorem szkolenia jest Federacja Przedsiębiorstw Społecznych, działająca w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej,  ul. Sienkiewicza 2/5, 58-300 Wałbrzych, tel./fax 74 665 33 67
 2. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 24 października 2014 roku do godz. 16:00.
 3. Ankietę zgłoszeniową należy dostarczyć:

Pobierz kartę zgłoszenia

 • Osobiście, na nr fax 74 665 33 67 lub pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  ul. Sienkiewicza 2/5, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem Federacja Przedsiębiorstw Społecznych
 1. O zakwalifikowaniu się do wzięcia udziału w szkoleniu, decyduje kolejność nadsyłanych ankiet zgłoszeniowych.
 2. Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniu mają Członkowie Federacji Przedsiębiorstw Społecznych.

Cena szkolenia:

 1.  Członkowie Federacji Przedsiębiorstw Społecznych – 0 zł
 2. Pozostali uczestnicy - 100 zł za osobę
 • W ramach opłaty za udział w szkoleniu, każdy uczestnik otrzyma poczęstunek (kawa, herbata, ciastka), materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu;
 • forma płatności - przelewem przed szkoleniem na podstawie wystawionej faktury, która zostanie wysłana po otrzymaniu zgłoszenia, przed szkoleniem;
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych musi się odbyć najpóźniej na dwa dni robocze przed organizacją szkolenia. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w formie e-mail.

 Kontakt w sprawie szkolenia: Joanna Rogowska: e-mail joanna.rogowska@fres.org.pl

lub telefon 723-629-852.

« Powrót do listy