Przejdź do treści strony

Kierunek - FREYA

28.09.2012 r.

Fundacja „FREYA” – to nietuzinkowe projekty skupione wokół przedsięwzięć międzynarodowych i edukacyjnych, których uczestnikami są młodzi ludzie identyfikujący się z ideą wolontariatu i pasją poznawania świata oraz historii. Z Prezes Zarządu Fundacji Małgorzatą Czaicką-Moryń rozmawia Piotr Szafraniec.

Kierunek - FREYA

Piotr Szafraniec: – Jak doszło do powstania fundacji? Z jakich potrzeb wyrosła Fundacja FREYA?

Małgorzata Czaicka-Moryń: – Zarówno ja, jak i mój mąż oraz nasz kolega z zarządu fundacji, jesteśmy instruktorami harcerskimi. Działaliśmy czynnie w hufcu ZHP Wrocław, gdzie zajmowaliśmy się przede wszystkim współpracą międzynarodową. Praca na tym polu zawsze nas interesowała. Postanowiliśmy jednak wyjść poza środowisko harcerskie i rozszerzyć możliwości i zakres naszych działań. Dlatego w 2007 roku powałaliśmy fundację. Niemniej wciąż współpracujemy z ZHP i są to nasi nie tylko partnerzy, ale i przyjaciele.

Jakiego charakteru działania prowadzicie?

– Działania Fundacji FREYA opierają się na trzech głównych filarach programowych. Pierwszy z nich to projekty dla Polonii i Polaków mieszkających na całym świecie. Organizujemy przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, które zamieszkują różne rejony świata. Od Argentyny przez Syberię. Drugi z filarów to projekt pod nazwą: „Syberia – w poszukiwaniu przeszłości i przyszłości”. Jest to projekt historyczno-patriotyczny. Jego celem jest między innymi nauczanie młodzieży szacunku do historii i dbałości o to, aby pamięć o przodkach była wciąż żywa. Trzeci filar naszej działalności to projekt edukacyjny „COOLturalnie dookoła świata”, w ramach którego staramy się pobudzać dzieci i młodzież do poznawania różnorodności kulturowej na świecie.

Do kogo skierowane są Wasze projekty? Kto może wziąć w nich udział?

– Wszystkie nasze działania skierowane są do dzieci i młodzieży. Propozycje dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia kierujemy do ambasad, stowarzyszeń oraz innych instytucji zrzeszających rodaków za granicą. W ten sposób młodzi ludzie mogą dowiedzieć się o naszych planach. Jedną z propozycji dla młodzieży polonijnej jest organizowany od czterech lat „Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS”. Podczas Zlotu, który odbywa się w Polsce, młodzi ludzie poznają język polski, historię, kulturę, a przede wszystkim mają możliwość poznania siebie. Przyjaźnie, które zawiązują się podczas POLONICUSA trwają długi czas, przez cały rok młodzi ludzie korespondują ze sobą, kontaktują się, a nawet odwiedzają.

Projekt „COOLturalniei dookoła świata” składa się z kilku elementów, takich jak: warsztaty, konkursy, kolonie i obozy. Dzieci i młodzież mogą poznać z nami tradycję, kulturę i zwyczaje najbardziej nawet egzotycznych krajów (jak Australia czy Indie). Dodatkowo w ramach tego projektu, od dwóch lat na wiosnę organizujemy konkursy, jeden dla gimnazjalistów, drugi dla licealistów. Do tej pory odbyły się konkursy o Australii i Stanach Zjednoczonych i były objęte honorowymi patronatami ambasad tych krajów. Realizując ten projekt staramy się zaciekawić młodych ludzi innymi kulturami oraz zachęcić do pogłębienia swojej wiedzy.

Projekt „Syberia – w poszukiwaniu przeszłości i przyszłości” skierowany jest do młodych ludzi, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę historyczną. Wolontariusze biorą udział wyprawie na Syberię, która jest punktem kulminacyjnym, ale mogą również brać udział w tej części projektu, który ma miejsce w Polsce. W ramach projektu zbieramy wszelki informacje o zesłanych Polakach oraz o miejscach, które były świadkami tych strasznych wydarzeń. W Polsce archiwizujemy wspomnienia ludzi, którzy przeżyli gehennę zesłania. Spotykamy się z Sybirakami, starając się, by nikt nie zapomniał o nich oraz o tym, co przeżyli. Poprzez współpracę z parafią w Bijsku (Kraj Ałtajski), prowadzoną przez wrocławianina, księdza Andrzeja Obuchowskiego oraz, od niedawne także ze Stowarzyszeniem Polaków z Barnaul organizujemy w miarę naszych możliwości pomoc dla rodaków w Rosji, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Grupa z Baranaul gościła w tym roku w Polsce na Zlocie Młodzieży Polonijnej „POLONICUS”.

Dla kogo jest projekt „Syberia – w poszukiwaniu przeszłości i przyszłości” i na czym polega?

– Projekt skierowany jest do młodzieży. Jego celem jest nauka szacunku dla historii i ludzi. Jest realizowany na Syberii, w Kraju Ałtajskim, gdzie szukamy miejsc zesłania Polaków. Karczujemy te miejsca, przygotowujemy, ponieważ cmentarze na Syberii są porozrzucane po lasach, po tajdze. W miejscach grobów stawiamy tabliczki, które mówią, o tym, że pochowani są tam zesłańcy z lat 40. XX wieku. Poza tym wolontariusze szukają wspomnień o Polakach wśród Rosjan oraz spotykają się z Polakami, którzy zostali na Syberii. Te spotkania są szczególnie ważne i niosą bardzo duży ładunek emocjonalny. Zapraszamy do udziału w projekcie młodych ludzi od 16. roku życia. Górnej granicy wieku nie ustaliliśmy. Ważne jest, aby osoby, które zdecydują się wziąć w nim udział czuły autentyczną potrzebę zrobienia czegoś pożytecznego.

Co jest efektem tego projektu?

– Co roku przygotowujemy wystawę oraz film, które są podsumowaniem tego, co się wydarzyło. Sam wyjazd dla młodzieży jest wielką przygodą, ale też oddaniem szacunku i dla ludzi, którzy tam zostali, i którzy wrócili do Polski. Cały rok przygotowujemy się do wyprawy, między innymi poszukując funduszy i sponsorów, ale też staramy się zaprezentować to, co zrobiliśmy podczas kolejnej wyprawy.

Z czym wracają do Polski młodzi ludzie?

– Wracają z pięknym wspomnieniami, z poczuciem, że zrobili coś pożytecznego. Może brzmi to patetycznie, ale wielu z nich przewartościowuje swoje plany życiowe. Starają się wybrać taką ścieżkę kariery, by zrobić też coś dla innych i poznać szerzej nie tylko własne podwórko, ale może sięgnąć trochę dalej.

Czy jako fundacja prowadzicie działania odpłatne lub działalność gospodarczą?

– Jesteśmy fundacją, która poszukuje sponsorów. Ludzi, którzy wierzą, że to, co robimy ma sens. Do tej pory nasze działania były sponsorowane, jeśli chodzi o Syberię, przez Bank WBZ WBK, Fundację Banku BZ WBK, jak również przez prywatnych sponsorów. Inne nasze projekty są dofinansowane ze źródeł publicznych.

Z kim współpracujecie, z jakimi organizacji i co daje Wam taka współpraca?

– Współpracujemy z ambasadami, ze szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi i instytucjami edukacyjnymi. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą instytucją czy organizacją oraz osobami prywatnymi. Cieszymy się, że udaje nam się pozyskiwać coraz więcej przyjaciół i partnerów. Dla przykładu w tym roku rozpoczynamy współpracę z Biblioteką Publiczną we Wrocławiu, gdzie będziemy przeprowadzać warsztaty dla całych rodzin.

Co uważa Pani za Wasz największy sukces?

– Sukcesem, choć nie myślę, że największym, jest to, że realizujemy pomysły, które dają nam poczucie zrobienia czegoś dobrego, pozytywnego. Nie staramy się za wszelką cenę walczyć o to, aby wszędzie o nas mówiono. Ważniejsze jest dla nas, aby czerpać przyjemność z pracy. Wszystko co robimy, staramy się robić najlepiej.

Więcej o Fundacji FREYA: www.freya.org.pl.

autor: Piotr Szafraniec

« Powrót do listy