Przejdź do treści strony

Konferencja otwierająca wdrażanie w regionie PO WER przez DWUP - Wrocław 26 maja 2015r.

13.05.2015 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza na konferencję pt „Wsparcie osób młodych na rynku pracy - nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”, która zostanie zrealizowana 26 maja 2015r. we Wrocławiu.

Celem konferencji jest inauguracja wdrażania w regionie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.

 

Ramowy program konferencji – pobierz plik

 

Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, na adres zbigniew.ratajczak@dwup.pl , w terminie do 20 maja (środa) 2015r.

 

W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem i/lub zostanie wprowadzone ograniczenie w ilości osób zgłoszonych z poszczególnych instytucji.

 

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 22 maja br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na Konferencję - Wsparcie osób młodych na rynku pracy - nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w ramach PO WER”, uzupełniona o dokładny adres (miejsce) realizacji wydarzenia.

 

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji konferencji jest Zbigniew Ratajczak – st. inspektor Wydział Promocji, Informacji i Pomocy Technicznej w DWUP, tel.71/39-74-110 lub 111, e-mail:zbigniew.ratajczak@dwup.pl .

« Powrót do listy