Przejdź do treści strony

Konferencja "Wieloletni Regionalny Plan ...

12.12.2011 r.

... Działania na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia” Organizatorem wydarzenia jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, termin spotkania to piątek, 16 grudnia 2011 roku. Zgłoś swoją obecność!

Konferencja "Wieloletni Regionalny Plan ...

Zapraszamy do udziału w:

”Konferencji upowszechniającej Wieloletni Regionalny Plan Działania na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia”

W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Konferencja odbędzie się w terminie 16.12.2011r. (w godzinach 10:00 - 14:00)

Miejsce: Cuprum Novum, sala Cuprum
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,

53-659 Wrocław, piętro V

Ilość wolnych miejsc: 100

Termin przesyłania zgłoszeń: do 15.12.2011r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji lub zmiany terminu, o czym poinformuje uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym, faksem pod nr tel. 071/ 770 42 30

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz pełen harmonogram konferencji

Opiekun: Pani Kinga Meinert

O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

« Powrót do listy