Przejdź do treści strony

Konkurs dotacyjny dla Spółdzielni Socjalnych

09.08.2011 r.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs dotacyjny dla spółdzielni socjalnych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego i śląskiego pn. "Innowacyjny Spółdzielca" finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Zasady konkursu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu znajdą Państwo w załącznikach.

Konkurs dotacyjny dla Spółdzielni Socjalnych

Konkurs ma na celu zwiększenie aktywności i konkurencyjności istniejących Spółdzielni Socjalnych z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego i śląskiego poprzez przyznanie dotacji finansowych Spółdzielniom Socjalnym na rzecz realizacji projektów przyczyniających się do:

 

  1. rozwoju współpracy międzysektorowej;
  2. rozwoju i/lub wprowadzania nowych produktów.

Projekty w wyżej wymienionych obszarach mogą być realizowane tylko w ramach działalności statutowej odpłatnej spółdzielni socjalnych i powinny dotyczyć przynajmniej jednego z 33 pkt. z artykułu 4 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spółdzielnie Socjalne nie mogą realizować projektów w ww. obszarach w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje do pobrania:

Zasady konkursu dotacyjnego

Wzór umowy

Projekt „Innowacyjny Spółdzielca” realizowany jest przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej
z Wałbrzycha, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika i Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Zielonej Góry.

Spółdzielcy, którzy zdecydują się na aplikowanie o środki w ramach projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia doradczego i prawnego świadczonego w ramach projektu przez lidera (RCWIP) i partnerów nieformalnych projektu (FRES, CRiS, ZLOP, BiS), a dodatkowo w regionie dolnośląskim ze wsparcia udzielanego przez Dolnośląskie Centra Przedsiębiorczości Społecznej współprowadzone przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, Forum Aktywności Lokalnej oraz  Stowarzyszenie „Szansa”.

Konkurs dotacyjny realizowany w ramach projektu „Innowacyjny Spółdzielca” jest komplementarny z działaniami Dolnośląskich Centrów Przedsiębiorczości Społecznej i Ośrodków Ekonomii Społecznej oraz Funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez RCWIP, FRES, FAL, SZANSĘ.

Szczegółowe informacje:

Anna Rymarowicz
tel. 74 665 33 66(67), kom. 665689314
e-mail: anna.rymarowicz@fres.org.pl

Serdecznie zapraszamy

« Powrót do listy