Przejdź do treści strony

Konkurs grantowy programu RITA

22.09.2015 r.

Fundacja Eduakcji dla Demokracji zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie grantowym programu RITA - Przemiany w regionie. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan.

Celem ogłoszonego konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem. Realizacja projektów powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne;  edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów. Termin skałdania wniosków grantowych to 15 październiak 2015 roku. Maksymalna wysokośc dofinansowania jednego projektu to 40 000,00 zł. Więcej

« Powrót do listy