Przejdź do treści strony

Laboratorium Ekonomii Społecznej - konsultacje

03.08.2011 r.

W związku z realizacją projektu systemowego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr i pomocy integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: WND-POKL.07.01.03-02-001/11) zostało powołane Laboratorium Ekonomii Społecznej. .

Latolatorium prowadzone jest przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W związku  z realizacją Laboratorium został powołany zespół, a efektem jego prac będzie opracowanie wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

Wynikiem dotychczasowych prac zespołu jest definicja ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna:

Zorganizowana i prowadzona w sposób ciągły działalność podmiotów niepublicznych oraz CISów, KISów, ZAZów, WTZów, ukierunkowana na realizację celów społecznie użytecznych, gdzie wypracowany zysk o ile istnieje, jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego z wyłączeniem  podmiotów, które działają tylko dla zysku lub są jednostkami sektora finansów publicznych chyba że są organem prowadzącym jednostki wyżej wymienione.

Zapraszamy do przesyłania sugestii i uwag dotyczących definicji i Planu do dnia 26 sierpnia 2011 na adres honorata.ziubrak@rcwip.pl

« Powrót do listy