Przejdź do treści strony

MAMY NOWY PROJEKT!!POLITYKI PUBLICZNE EUROPEJSKIEJ JAKOŚCI

09.03.2016 r.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok), Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) rozpoczynają realizację projektu

MAMY NOWY PROJEKT!!POLITYKI PUBLICZNE EUROPEJSKIEJ JAKOŚCI

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości 
i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z ngo, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Cel projektu realizowany jest poprzez organizację bezpłatnych śr. 5 dniowych wyjazdów zagranicznych. Osoby, które wezmę udział w projekcie podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej lub stażu lub job shadowig u jednego 
z partnerów zagranicznych.

Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne) oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.

Uczestnicy/ czki dzięki udziałowi będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.  

 

Działania realizujemy na terenie całego kraju, a rekrutacja w poszczególnych województwach prowadzona jest poprzez biura partnerów regionalnych:

Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie - prowadzi rekrutację uczestników/czek
z obszaru województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw:  lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw: warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie i kujawsko-pomorskie.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi rekrutację uczestników/ czek z obszaru województw:  dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.

Szczegółowe informacje w Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6 58-300 Wałbrzych
Tel. 74 665 11 11 oraz e-mail: rcwip@rcwip.pl
oraz na stronie www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl
jak również na naszym profilu na facebooku

Projekt „Polityki publiczne europejskiej jakości”,  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”

Dofiansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 4 295 739,81 zł

« Powrót do listy