Przejdź do treści strony

„Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” informacja o unieważnieniu procedury zasady konkurencyjności z dnia 10.11.2014r.

18.11.2014 r.

W związku z błędnymi informacjami w treści zapytania ofertowego z dnia 10.11.2014r. (KODY CPV: 55520000-1) informujemy o unieważnieniu procedury zasady konkurencyjności dla powyższego zapytania.

„Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” informacja o unieważnieniu procedury zasady   konkurencyjności z dnia 10.11.2014r.

„Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”

informacja o unieważnieniu procedury zasady konkurencyjności z dnia 10.11.2014r. (KODY CPV: 55520000-1)

W związku z błędnymi informacjami w treści zapytania ofertowego z dnia 10.11.2014r. dotyczącego organizacji usługi obejmującej dostarczenie cateringu na spotkanie w ramach „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” realizowanego w ramach POKL Priorytet 5. Dobre, rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy o unieważnieniu procedury zasady konkurencyjności dla powyższego zapytania.

Oferenci, którzy nadali lub złożyli oferty na realizację usług w ramach powyższego projektu w terminie do dnia ukazania się informacji o unieważnieniu procedury tj. do dnia 18.11.2014r. włącznie (w przypadku ofert nadsyłanych poczta decyduje data nadania) zostaną poinformowani o unieważnieniu procedury zapytania ofertowego z dnia 10.11.2014r.

Przepraszamy​ za zaistniałą sytuację.

« Powrót do listy