Przejdź do treści strony

MPiPS ogłosiło konkurs „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”

25.06.2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do konkursu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej” w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 69.000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest podtrzymanie promowania i rozwijania standardów działań na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skoordynowaną współpracę instytucji prowadzących centra i kluby integracji społecznej.  
Oferty można składać do 17 lipca 2015 r. Więcej
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2015 r.”

« Powrót do listy