Przejdź do treści strony

Nowelizacja ustawy o pożytku coraz bliżej

16.07.2015 r.

9 lipca, na 96 posiedzeniu Sejmu, uchwalono Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach i przekazano ją na ręce Prezydenta Polski i Marszałka Senatu. Mamy nadzieję iż prace związane z jej przyjęciem zostaną zakończone przed zbliżającymi sie wyborami parlamentarnymi.

Niniejszy projekt ustawy dotyczy dokonania szeregu porządkujących zmian w ustawie poprzez m.in. uregulowanie zasady promocji przekazywania 1% podatku dochodowego, uregulowanie tzw. regrantingu czyli dalszego zlecania realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową innej organizacji oraz utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zasilanego środkami pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, niewydatkowanymi przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego. Wiecej

« Powrót do listy