Przejdź do treści strony

„Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” termin rekrutacji i dokumentacja rekrutacyjna

01.02.2012 r.

Rekrutacja do projektu "Nowoczesna spółdzielnia socjalna" rozpocznie się 16 lutego 2012 r. i potrwa do 21 lutego 2012 r. do godz. 16.00. Zapraszamy do przeczytania ogłoszenia o rekrutacji i zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną.

„Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” termin rekrutacji i dokumentacja rekrutacyjna

 

 

W związku z realizacja projektu pn. „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” nr umowy UDA-POKL.07.02.02-02-005 /11-00 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zgodnie z „Ogólnymi zasadami udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej” informuje, że rekrutacja do projektu rozpocznie się 16 lutego 2012 roku i potrwa do 21 lutego 2012 r. do godz. 16.00.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i przekazać w sposób wskazany w Regulaminie Rekrutacji, na adres Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej do odebrania w biurach projektu pod adresami wskazanymi w Regulaminie Rekrutacji.

Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 21 lutego 2012 roku do godziny 16.00.

Dokumentacja do pobrania:

Regulamin Rekrutacji do projektu Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna
oświadczenie dane osobowe i wizerunek
oświadczenie de minimis
oświadczenie działalność gospodarcza
oświadczenie niekorzystanie
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ze wsparcia
oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
oświadczenie regulamin
załącznik nr 1 Formularz_Rekrutacyjny_cz _A_I_osoba_fizyczna
załącznik nr 2 Formularz_rekrutacyjny_cz _B
załącznik nr 3 Formularz_Rekrutacyjny_cz _A_II_osoba_fizyczna
załącznik nr 4 Formularz_rekrutacyjny_cz _AI_podmioty
załącznik nr 5 Formularz_rekrutacyjny_cz _A_II_podmioty
załącznik nr 6 Formularz_Rekrutacyjny_cz _A_III_podmioty
załącznik nr 7 Formularz oceny cz A I Osoba fizyczna
załącznik nr 7 Formularz oceny cz A II Osoba fizyczna
załącznik nr 7 Formularz oceny cz AI podmioty
załącznik nr 7 Formularz oceny cz AII podmioty
załącznik nr 7 Formularz oceny cz AIII podmioty
załącznik nr 7 Formularz oceny cz B
Załącznik nr 8 Szczegółowe kryteria oceny wraz z metodologią oceny i uzasadnieniem

Projekt Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy