Przejdź do treści strony

Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna a rynek pracy

02.12.2011 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna. Dotacje do 20 tys. zł. na osobę bezrobotną, refundacja kosztów ZUS oraz szkolenia to tylko niektóre formy wsparcia, czekające na osoby i instytucje zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej na Dolnym Śląsku.

Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna nową szansą powrotu na rynek pracy

Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna to pierwszy projekt dotacyjny, który oprócz wsparcia szkoleniowego oferuje finansowe. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wrocławia, Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w okresie od grudnia 2011 do sierpnia 2013. Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna jest skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych) oraz pomiotów posiadających osobowość prawną (zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych).
Działania w ramach projektu obejmują:

  • doradztwo (np. doradztwo psychologiczne, doradztwo specjalistyczne według potrzeb spółdzielni
  • wsparcie indywidualnych opiekunów,
  • cykle szkoleniowe dla uczestników projektu,
  • dotacje finansowe w wysokości do 20 tys. zł na osobę (nie więcej niż 200 tys. na spółdzielnię),
  • finansowe podstawowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy,
  • możliwość przedłużenia wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesięcy.

Poszczególne informacje dotyczące realizacji projektu, w tym rekrutacji, pojawią się wkrótce na stronie fres.org.pl.

Więcej informacji udziela koordynator projektu:

Bartłomiej Bartkowiak

nr tel. 724 090 001 lub (74) 665 33 66
e-mail: bartlomiej.bartkowiak@fres.org.pl

« Powrót do listy