Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o projekcie

06.11.2017 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej /Gminę Wrocław realizuje projekt mający na celu podniesienie kompetencji społecznych osób opuszczających pieczę zastępczą.

Projekt „Start w dorosłość”(nr RPDS.09.01.02-02-0007/17) realizowany jest w partnerstwie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie — Lidera i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Gminę Wrocław — Partnera.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 9. Wyłączenie Społeczne; Działanie 9.1. Aktywna Integracja; Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)

Okres realizacji projektu: 
od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r.

Projekt „Start w dorosłość” skierowany jest do 30 osób które opuszczają lub opuściły pieczę zastępczą (12K i 18M) , które jednocześnie są bierne zawodowo lub bezrobotne i zamieszkują na terenie jednej z gmin należącej do ZIT WroF (Gmina Wrocław, Gmina Jelcz - Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie, powiat Miasto Wrocław).

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób opuszczających pieczę zastępczą, a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności i aktywności społecznej. Projekt zakłada 1 edycję trwającą do 15 miesięcy i obejmującą różne formy wsparcia. Więcej na stronie internetowej:

www.BratAlbert.wroclaw.pl/startwdoroslosc

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i wymaga złożenia wypełnionego wniosku o uczestnictwo w projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

Zapraszamy do kontaktu

BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
Koło Wrocławskie 
ul. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław 
telefon: 570 363 622, mail: projekttpba@gmail.com 
strona internetowa: www.BratAlbert.wroclaw.pl/startwdoroslosc

Informacji o projekcie udzielają również pracownicy

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław 
tel. 71/78-22-372, mail: drpz@mops.wroclaw.pl

« Powrót do listy