Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław”

06.10.2016 r.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że rekrutacja do projektu rozpocznie się 21 października 2016 roku i potrwa do 10 listopada 2016 r. do godz. 18.00.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nrRPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że rekrutacja do projektu rozpocznie się 21 października 2016 roku i potrwa do 10 listopada 2016 r. do godz. 18.00. 

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

RCWIP - ul. Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław

tel. (71) 796 30 00

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00

 

CWP - ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław

tel. (71)789 92 15

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 10.00 do 18.00

 

Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 10 listopada 2016 roku do godziny 18.00.

Regulamin Rekrutacji
deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych - os. fizyczne
deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych - podmiot
załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny AI dla osób fizycznych
załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny AII dla osób fizycznych
załącznik nr 3 Formularz Rekrutacyjny B
formularz oceny AI os.fizycznych
formularz oceny AII os.fizycznych
karta oceny formularza rekrutacyjnego B 
oświadczenie o zabezpieczeniu-os.fizyczna
załącznik nr 4 Formularz Rekrutacyjny AI dla podmiotów
załącznik nr 5 Formularz Rekrutacyjny AII dla podmiotów
załącznik nr 6 Formularz Rekrutacyjny AIII dla podmiotów
formularz oceny AI dla podmiotów
formularz oceny AII dla podmiotów
formularz oceny AIII dla podmiotów
oświadczenie o przetwarzaniu danych-podmiot
oświadczenie o zabezpieczeniu-podmiot 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

« Powrót do listy