Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław”- ISTNIEJĄCE PODMIOTY

05.10.2017 r.

Jako „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” rozpoczynamy rekrutację na ścieżki wsparcia finansowego - dotację dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionie wrocławskim. Rekrutacja rozpocznie się 20 października 2017 roku i potrwa do 9 listopada 2017 r. do godz. 18.00. Na chętne podmioty, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czeka do 130 000 zł dotacji na utworzenie miejsc pracy pod warunkiem przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że rekrutacja do ww. projektu na ścieżkę wsparcia finansowego rozpocznie się 20 października 2017 roku i potrwa do 9 listopada 2017 r. do godz. 18.00.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

RCWIP - ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

tel. (71) 796 30 00, dowes@rcwip.pl

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00

 

CWP - ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (dostęp dla osób z niepełnosprawnością)

tel. (71)789 92 15

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 10.00 do 18.00

Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 9 listopada 2017 roku do godziny 18.00.

 

Regulamin Rekrutacji

deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych - os. fizyczne
deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych - podmiot
załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny AI dla osób fizycznych
załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny AII dla osób fizycznych
załącznik nr 3 Formularz Rekrutacyjny B
oświadczenie o zabezpieczeniu-os.fizyczna

oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych-osoba fizyczna
załącznik nr 4 Formularz Rekrutacyjny AI dla podmiotów
załącznik nr 6 Formularz Rekrutacyjny AIII dla podmiotów
oświadczenie o przetwarzaniu danych-podmiot
oświadczenie o zabezpieczeniu-podmiot

oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych –podmiot

formularz ubiegania się o pomoc de minimis

Formularze według, których będą oceniane osoby i podmioty:

formularz oceny B 

formularz oceny AI os.fizycznych
formularz oceny AII os.fizycznych
formularz oceny AI dla podmiotów

formularz oceny AIII dla podmiotów

Dotacje na utworzenie miejsc pracy są przyznawane w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy