Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o zamknięciu rekrutacji

12.12.2017 r.

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji na ścieżkę dotacyjną do projektu Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że rekrutacja do udziału w ścieżce dotacyjnej (nowe i istniejące podmioty) zakończy się w piątek, 15 grudnia.

Dotacje na utworzenie miejsc pracy są przyznawane w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy