Przejdź do treści strony

Oleśnicki Pakt Na Rzecz Rozwoju ES

16.06.2011 r.

Podpisanie Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Oleśnickim było centralnym punktem konferencji, zorganizowanej 13 czerwca br. w oleśnickim Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu. Zgromadzonych gości uroczyście powitali inicjatorzy spotkania - starosta Zbigniew Potyrała wraz z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy - Markiem Czarneckim.

Oleśnicki Pakt Na Rzecz Rozwoju ES

Celem przewodnim spotkania było pokazanie roli Ekonomii Społecznej oraz zachęcenie do tworzenia sieci współpracy na rzecz rozwoju podmiotów ES na terenie powiatu oleśnickiego. Wydarzenie jest kontynuacją działań animacyjnych podejmowanych w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wrocławskim”, którego uczestnikami są reprezentanci instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu oleśnickiego.

W części pierwszej konferencji, w której uczestniczyło ponad 40 osób, animatorka RCWIP - Karolina Furmańska przedstawiła ogólny zarys konferencji, wyjaśniła ideę ekonomii społecznej oraz zasadności tworzenia sieci współpracy. Zaprezentowane zostały także  przykłady funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych. Imprezę uświetnił poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną „Arkadia” ze Żmigrodu.

Ekonomia Społeczna to sektor gospodarki, opierający się na tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, celem których jest tworzenie miejsc pracy i świadczenie usług dla lokalnej społeczności. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej angażują w swoich działaniach m.in. grupy społeczne często pomijane na lokalnych rynkach pracy, udzielają pomocy osobom bezrobotnym w samozatrudnieniu, a osobom o niskich kwalifikacjach pomagają powrócić na rynek pracy.

Aby ekonomia społeczna mogła się prężnie rozwijać niezbędne jest tworzenie trwałej
i kompetentnej infrastruktury wsparcia. Samorząd jest bardzo ważny dla dobrego funkcjonowania sektora ekonomii społecznej. Ale korzyści ze współpracy nie są jednostronne. Również lokalna społeczność zyskuje na współpracy samorządu z przedsiębiorcami społecznymi.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, reprezentanci instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, zadeklarowali wolę budowania sieci współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej powiatu oleśnickiego, a dowodem na to było podpisanie Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Sygnatariuszami zostali:

 • starosta Zbigniew Potyrała,
 • burmistrz miasta Oleśnica Jan Bronś,
 • dyrektor PUP Irena Lisikiewicz,
 • wójt gminy Dobroszyce Jan Głowa,

  a także dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej oraz przedstawiciele sektora pozarządowego:

 • Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga,
 • Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa,
 • Uniwersytetu III Wieku,
 • Towarzystwa Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sycowie,
 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy w Ostrowinie,
 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ORiN” z Międzyborza.

Najważniejsze założenia paktu, to stworzenie warunków rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie powiatu oleśnickiego, poprzez pogłębianie wiedzy mieszkańców w tym zakresie, wypracowanie ram instytucjonalnych, prawnych, i finansowych umożliwiających rozwój, kreowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, przedsięwzięć oraz projektów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia:

« Powrót do listy