Przejdź do treści strony

"Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław" - informacja o wynikach Komisji Oceny Biznesplanów na utworzenie miejsca pracy w Nowym Przedsiębiorstwie Społecznym

10.05.2017 r.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 przekazuje listę rankingową Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w Nowym Przedsiębiorstwie Społecznym.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 przekazuje listę rankingową Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w Nowym Przedsiębiorstwie Społecznym.

lista rankingowa

Dotacje na utworzenie miejsc pracy są przyznawane w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy