Przejdź do treści strony

Ostatnia Szansa na Warsztaty!

23.06.2017 r.

Ostatnie miejsca na warsztaty z zakresu kadr i księgowości! Liczba miejsc ograniczona!

 

Warsztaty odbędą się w dniach 28-29 czerwca 2017 r. we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej -  ul. Litomska 10, 53-641, w godzinach 9:00-16:00 (oba dni).

Prosimy o przyjście na szkolenie (pierwszy dzień) 15 minut wcześniej w celu uzupełnienia dokumentów (listy obecności, deklaracje uczestnictwa itd.)

Program ramowy:

 • organizacja i prowadzenie kadry w organizacji pozarządowej;
 • obowiązki względem ZUS/US;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • rodzaje umów- o pracę, dzieło, zlecenie;
 • dokumentowanie czasu pracy.

Informacje organizacyjne:

 • Grupa będzie liczyła ok. 16 osób;
 • dla grupy przewidziano 12 godzin dydaktycznych (9.00-16.00);
 • warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały szkoleniowe;
 • uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce warsztatów i ewentualnego noclegu;

Do udziału w warsztacie mogą zostać zgłoszone maksymalnie po 2 osoby z jednej organizacji pozarządowej, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują i reprezentują organizację pozarządową zarejestrowaną posiadającą siedzibę lub prowadzą działalność na terenie następujących powiatów:

- Miasta Wrocław;

- wrocławskiego;

- trzebnickiego;

- wołowskiego;

- średzkiego;

- strzelińskiego;

- oleśnicki;

- milicki;

- oławski;

 • organizacja, którą reprezentują w chwili zgłoszenia nie ma uruchomionej działalności odpłatnej i gospodarczej;
 • w przypadku większej ilości osób  niż miejsc, pierwszeństwo będą miały organizacje, które zgłoszą do udziału co najmniej 1 osobę spełniającą któreś z poniższych kryteriów:

- osoby zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil);

-środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;

- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (tj. więcej niż jeden czynnik);

Prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłania go na adres dowes@rcwip.pl do dnia 26.06.2017. Liczba miejsc mocno ograniczona – decyduje kolejność wpływu zgłoszenia.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem RCWIP we Wrocławiu - tel. 71 796 30 00 

 

Warsztaty są organizowane w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy