Przejdź do treści strony

PaNaTo - nowa wrocławska spółdzielnia socjalna

16.05.2012 r.

Sytuacja na rynku pracy powoduje, że młodzi ludzi wykazują się coraz większą kreatywnością i zaradnością. Dowodem na to są nowo powstające spółdzielnie socjalne we Wrocławiu, które stwarzają miejsca pracy dla młodych ludzi i dają im przestrzeń do samorealizacji. Jedną z nich jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO.

PaNaTo - nowa wrocławska spółdzielnia socjalnaWielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO została założona w kwietniu 2012 roku dzięki kooperatywnie na rzecz osób działających w przemyśle kreatywnym i kulturalnym, należących do grup osób defaworyzowanych. Wśród członków Spółdzielni znaleźli się projektanci wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz i zieleni, artyści malarze, rękodzielnicy zajmujący się pozłotnictwem, ramiarstwem, obróbką szkła i drewna, fotograficy a także specjaliści od marketingu, public relations i administracji.

 

Spółdzielnia oferuje usługi z zakresu:
• Fotowalks - wycieczki turystyczne z aparatem w dłoni
• Fotografia: sesje produktów, mody, ludzi
• Pokazy mody 
• Wystawy i aukcje lokalnej sztuki 
• Spotkania autorskie z artystami, debaty 
• Warsztaty plastyczne 
• Projekty wnętrz i zieleni 
• Rewitalizacja podwórek 
• Renowacja mebli i ram 
• Organizacja eventów dla firm 
• Gadżety, wzornictwo oraz identyfikacja wizualna dla firm 
• Ekspozytory reklamowe/gabloty/stojaki/systemy wystawiennicze/standy
• Projekt /produkcja /montaż scenografii, wystaw 
• Wypożyczalnia scenografii: meble, ramy, dekoracje, kostiumy

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Instytucja Kultury Wrocław 2016.

informacja pochodzi ze strony www.fres.org.pl 

« Powrót do listy