Przejdź do treści strony

Podpisz się pod Ekonomią Społeczna

21.01.2016 r.

Unia Europejska ze sporym wyprzedzeniem planuje priorytety na następne lata, a tym samym na co zostanie przeznaczona duża część finansów publicznych. Obecnie (2015 r.) trwa Europejski Rok Rozwoju, a tymczasem w Hiszpanii, Irlandii, Słowenii, Grecji, Włoszech i Portugalii kilka organizacji wspólnie prowadzi kampanię na rzecz uznania roku 2017 Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej. Organizacje te o swoich działaniach poinformowały Unię Europejską, a do końca lutego 2016 roku zbierają podpisy poparcia od indywidualnych osób i organizacji, które potwierdzą szerokie społeczne poparcie dla tej inicjatywy.

Dołóżmy swoje podpisy z Polski!

Link do filmu promującego akcję (napisy w j. angielskim):
https://www.youtube.com/watch?v=BNbJ20Brn3w

Trudna sytuacja ekonomiczna w Europie sprawia, że łatwio jest skupić się na kryzysie w domowym budżecie i zaciskaniu pasa i stracić z oczu sprawy globalne, które są jego przyczyną. Tymczasem, zdaniem inicjatorów kampanii Ekonomia dla ludzi, młodych osób dotkniętych obecną sytuacją na europejskim rynku pracy i związanych z kilkoma organizacjami w różnych państwach Europy, strategią wyjścia z kryzysu ekonomicznego, zarówno w Europie, jak i w państwach Południa, powinna być Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa (ESS).

Ekonomia odpowiadająca na potrzeby i aspiracje społeczne, w centrum swych działań stawiająca człowieka, a nie indywidualny zysk nielicznych kosztem innych oraz środowiska, w którym żyjemy.

Ekonomia sprzyjająca wyrównywaniu rosnących nierówności społecznych, a nie ekonomia, która zwiększa je każdego dnia i prowadzi do kryzysów dotykających całe społeczeństwa.

Ekonomia Społeczna i Solidarnościowa jest alternatywą dla ekonomii klasycznej. Wartości, które za nią stoją to: prawa człowieka, demokracja, solidarność, integracja społeczna, zrównoważony rozwój, równość, współpraca, bezstronność i sprawiedliwość.

Sektor Ekonomii Społecznej to część rynku, na którą składają się przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje prowadzące działalność gospodarczą, których cechy charakterystyczne to m. in.:

1. cele ekonomiczne (orientacja na zysk ekonomiczny, lecz nie na maksymalizację zysku kosztem wartości społecznych i środowiska naturalnego)

2. relacje członkowskie i współpracę: zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy pracownikami, producentami i konsumentami, demokrację i samorządność w środowisku pracowniczym

3. cele społeczne (np. integracja społeczna, działania na rzecz kultury i edukacji) oraz ochrona i działanie na rzecz środowiska naturalnego.

Ekonomia Społeczna to przedsiębiorstwa działające na wolnym rynku, których modelowym przykładem są spółdzielnie (np. spożywcze), a także organizacje oparte o ideę sprawiedliwego handlu (z ang. fair trade). Na Ekonomię Społeczną składa się również etyczna bankowość i koncepcja mikrofinansowania, które wspiera działania i powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Ekonomia Solidarnościowa to alternatywne formy działania ekonomicznego, nierzadko oparte na walutach lokalnych i wirtualnych, samopomocy sąsiedzkiej i wymianie bez pośrednictwa pieniędzy (banki czasu, wymiana bezpośrednia, sprzedaż bez pośredników), ale to również koncepcja, postulat ekonomii opartej na ideach solidarności, współdziałania, odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej.

ESS skutecznie zapobiega wykluczeniu społecznemu i sprzyja integracji społecznej.

Jeżeli chcesz, aby ESS była włączana w główne nurty europejskiej polityki społecznej i ekonomicznej i jeżeli popierasz ideę ustanowienia roku 2017 Europejskim Rokiem Ekonomii Społecznej i Solidarnościowej, podpisz poniższą petycję. Przypominamy: Unia Europejska wie o naszej akcji, potrzebujemy tylko zebrać jak najwięcej podpisów, pokazać, jak wiele ludzi potrzebuje zmian w obecnym systemie ekonomicznym.

Więcej informacji o kampanii m. in po angielsku, hiszpańsku i francusku (niestety brak wersji polskiej): http://www.challengingthecrisis.com/es/acerca-de/.

 

LINK do złożenia podpisu

« Powrót do listy