Przejdź do treści strony

Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności zaprasza do udziału w konkursie w ramach sieci Ośrodków „Działaj Lokalnie”

07.08.2015 r.

Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tysięcy osób.

W ramach programu Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL), organizują konkursy grantowe na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności. W lokalnych konkursach prowadzonych od 2004 roku, ODL przyznały ponad 7000 dotacji o łącznej wartości ponad 29 mln zł. Więcej

« Powrót do listy