Przejdź do treści strony

Poprawne listy rankingowe - "Dolnosląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław"

17.01.2017 r.

W związku z błędem edycyjnym dotyczącym list rankingowych umieszczonych na stronie www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl w dniu 09.12.2016 r. oraz 12.01.2017 r. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych do projektu pn."Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław"" nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 zamieszcza poprawne listy rankingowe.

« Powrót do listy