Przejdź do treści strony

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy

08.09.2016 r.

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy (PFP) powstał w lutym 2012 roku w ramach projektu innowacyjnego „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”.

W ramach PFP udzielane są 2 rodzaje pożyczek:
STANDARD - pożyczka zabezpieczająca płynność finansową podmiotu w związku z realizacją projektu i na który już została podpisana stosowna umowa, np. realizacja zadań publicznych, projektów z funduszy UE.
START GO - pożyczka na podjęcie działalności zarobkowej lub wprowadzenie nowych produktów lub usług do prowadzonej działalności zarobkowej- działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych.
Oprócz pożyczek- podmioty mogą skorzystać ze wsparcia z zakresu zarządzania finansami. Wsparcie obejmuje cykl spotkań z Opiekunem Finansowym pracującym metodą coachingową w celu m.in. stworzenia planu usprawniającego zarządzanie finansami w organizacji.


OFERTA - POŻYCZKA STANDARD                         
- w celu zabezpieczenia płynności finansowej podmiotu ekonomii społecznej związanej z realizacją projektu/ projektów, na który/e zostały podpisane ze sponsorami stosowne umowy,
- Wysokość pożyczki: od 5 000 zł do 150 000 zł (UWAGA! wysokość pożyczki uzależniona jest od aktualnego stanu środków w portfelu Funduszu),
- Długość trwania pożyczki: do 12 miesięcy,
- Oprocentowanie: 7,9% w skali roku,
- Spłata pożyczki następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki.
- Podmiot ekonomii społecznej wskazuje, z jakich środków spłaci koszty pożyczki (oprocentowanie, opłatę administracyjną),
- Środki pochodzące z pożyczki nie mogą być przeznaczone na: spłatę innych zobowiązań finansowych,odsetki zadłużenia, koszty kar i grzywien,
- Opłata administracyjna jest pobierana w przypadku podpisania umowy pożyczki i wynosi 1% wartości pożyczki jednak nie mniej niż 150 zł. Opłata administracyjna jest pobierana jako przelew podmiotu ekonomii społecznej po podpisaniu umowy lub może być rozliczona razem z pierwszą transzą pożyczki. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi, także w razie wypowiedzenia umowy pożyczki przez Fundusz.

OFERTA - POŻYCZKA START GO
- w celu podjęcia działalności zarobkowej lub wprowadzenia nowych produktów do prowadzonej działalności zarobkowej.
- Wysokość pożyczki: od 5 000 zł do 150 000 zł (UWAGA! wysokość pożyczki uzależniona jest od aktualnego stanu środków w portfelu Funduszu),
- Długość trwania pożyczki do 36 miesięcy,
- Oprocentowanie: 7,9% w skali roku ,
- Wymagany wkład własny pożyczkobiorcy wynosi min. 5 % wartości pożyczki. Wkład własny może być pozafinansowy, wyliczany na podstawie wartości rynkowej dóbr i/lub usług stanowiących wkład pozafinansowy,
- Spłata pożyczki zgodnie z ustalonym Harmonogram spłat, stanowiącym załącznik do umowy pożyczki,
- Środki pochodzące z pożyczki nie mogą być przeznaczone na: spłatę innych zobowiązań finansowych, odsetek zadłużenia, kosztów kar i grzywien,
- Opłata administracyjna jest pobierana w przypadku podpisania umowy pożyczki i wynosi 1% wartości pożyczki jednak nie mniej niż 150 zł. Opłata administracyjna jest pobierana jako przelew podmiotu ekonomii społecznej po podpisaniu umowy lub może być rozliczona razem z pierwszą transzą pożyczki. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi, także w razie wypowiedzenia umowy pożyczki przez Fundusz

Zapraszamy do kontaktu:
Wrocław: RCWIP, ul. Grabiszyńska 89 tel. 71 796 30 00 email: rcwip@rcwip.pl,
Jelenia Góra: RCWIP, ul. Okrzei 10tel. 75 642 20 00
Wałbrzych: RCWIP, ul. Matejki 6, tel. 74 665 11 11

« Powrót do listy