Przejdź do treści strony

Przedłużenie okresu naboru

06.11.2017 r.

Ogłoszenie dotyczące naboru na ścieżkę dotacyjną w ramach projektu Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Dotyczy projektu nr RPDS.09.04.00-02-0004/15 pn.: „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław”.

Na podstawie §1 ust. 1 Regulaminu Rekrutacji  informujemy o przedłużeniu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław”- zarówno dla NOWOTWORZONYCH PODMIOTÓW jak i dla ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW.

 

Dotacje na utworzenie miejsc pracy są przyznawane w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy