Przejdź do treści strony

Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia

09.11.2012 r.

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach.

Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne szkolenia

Obecnie zachęcamy do uczestnictwa w następujących szkoleniach:

1. Zasady realizacji oraz rozliczania projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.  

Szkolenie dwudniowe: 22 – 23. 11. 2012;

Trenerzy: Roman Piasecki i Agnieszka Szuba

 

2. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach POKL – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe. 

Szkolenie jednodniowe: 26. 11. 2012;

Trener: Roman Piasecki.

 

3. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach POKL – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe.

Szkolenie jednodniowe: 28. 11. 2012;

Trenerka: Agnieszka Szuba.

 

Szczegółowe informacje, program oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.wroclaw.roEFS.pl

 Cyklicznie organizujemy szkolenia z następującej tematyki:

  • Tworzenie projektu do PO KL.
  • Wypełnianie wniosków do konkursów w ramach PO KL.
  • Zasady wypełniania wniosków do projektów systemowych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
  • Zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL.
  • Zasady realizacji oraz rozliczania projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.
  • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
  • Zasad stosowania ochrony danych osobowych, form zatrudniania, prawa zamówień publicznych oraz konkurencyjności w projektach POKL.

 Na Państwa propozycje co do tematyki szkoleń czekamy pod adresem mailowym szkolenia_wroclaw(at)roEFS.pl

« Powrót do listy