Przejdź do treści strony

Regulamin Prac Komisji Oceny Biznesplanów (KOB) w ramach projektu "Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław"

21.04.2017 r.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych udostępnia Regulamin Prac Komisji Oceny Biznesplanów.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu UCZESTNICTWA I UDZIELANIA WSPARCIA  FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH ŚCIEŻKI WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE  udostepniamy Regulamin Prac Komisji Oceny Biznesplanów (KOB) o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) oraz Komisji Oceny Wniosków (KOW „wsparcie pomostowe”) o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego.

Regulamin Prac Komisji Oceny Biznesplanów

Dotacje na utworzenie miejsc pracy są przyznawane w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy