Przejdź do treści strony

Rola podmiotów realizujących działania społeczne

23.09.2011 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Wałbrzycha rozpoczyna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projekt ukierunkowany na rzecz rewitalizacji społecznej śródmieścia Wałbrzycha. Przedsięwzięcie zakłada udział w projekcie partnera w postaci organizacji pozarządowej oraz aktywne włączanie lokalnych liderów oraz partnerów publicznych i niepublicznych w ożywienie społeczności lokalnej.

Miejsce i rola podmiotów realizujących działania ze sfery pożytku publicznego w procesie rewitalizacji społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Wałbrzycha rozpoczyna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projekt ukierunkowany na rzecz rewitalizacji społecznej śródmieścia Wałbrzycha. Przedsięwzięcie zakłada udział w projekcie partnera w postaci organizacji pozarządowej oraz aktywne włączanie lokalnych liderów oraz partnerów publicznych i niepublicznych w ożywienie społeczności lokalnej.  

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem pokazującym miejsce i rolę podmiotów realizujących działania ze sfery pożytku publicznego w procesie rewitalizacji społecznej.

Wybrane cytaty z opracowania:

(…) „Tylko budowanie dużej wrażliwości społecznej z udziałem organizacji III sektora może wpływać na dbałość o to aby rewitalizacja społeczna danej przestrzeni nie stała
się udziałem tylko kilku lokalnych decydentów”.

(…) „Rewitalizacja społeczna ukierunkowana na ożywienie społeczności lokalnej z zasady ma sens jeśli rzeczywiście angażuje mieszkańców. To zaangażowanie może być realizowane poprzez podmioty podlegające lokalnym władzom oraz podmioty non-profit. W tym drugim przypadku nie sposób nie podkreślić niższych kosztów finansowych rewitalizacji. Co wydaje się szczególnie ważne w dobie kryzysu gospodarczego.”

(…) „Za potrzebą autonomii kryje się aktywna postawa obywatelska dlatego włączanie organizacji pozarządowych w procesy rewitalizacji wydają się być nieuchronne.”

„(…) trudno myśleć o rewitalizacji społecznej bez udziału organizacji non-profit, koncentrujących się mocno na dbaniu o szeroki kontekst aktywizacji lokalnych społeczności.”

„(…) kluczowe elementy potencjału społeczności lokalnej warunkującej jej rozwój: tożsamość, zaangażowanie, umiejętności rozwiązywania problemów i bezpieczeństwo. Organizacje III sektora z zasady zajmują się powyższymi aspektami”

„(…)rewitalizacja wymaga aby organizacje III sektora obok sfery zaspokojenia własnych celów dbały o kontekst ożywania konkretnych danych społeczności”.

„(…) rewitalizacja miasta jest działaniem uporządkowanym i systematycznym konieczne jest zintegrowanie i wspieranie działalności wielu podmiotów non-profit przez lidera rewitalizacji, którym z zasady jest Urząd Gminy.” 

By zapoznać się z treścią całego opracowania kliknij link poniżej:

Pobierz całe opracowanie

« Powrót do listy