Przejdź do treści strony

Rozpoczynamy rekrutację: Cykl „Działalność gospodarcza i odpłatna w podmiotach ekonomii społecznej”

05.01.2012 r.

Zastanawiałeś się nad uruchomieniem działalności gospodarczej lub odpłatnej w swojej organizacji? Myślisz, że to trudne? Z nami poznasz wszelkie tajniki prowadzenia działalności w organizacji pozarządowej. Zapraszamy do udziału w rekrutacji organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej.

Rozpoczynamy rekrutację:  Cykl „Działalność gospodarcza i odpłatna w podmiotach ekonomii społecznej”

 

RCWIP ogłasza rekrutację na cykl bezpłatnych szkoleń (4 zjazdy) „Działalność gospodarcza i opłatna w podmiotach ekonomii społecznej”. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2012 r.

Już dzisiaj zgłoś swoją organizację!

 

 

Cykl szkoleniowy „Działalność gospodarcza i opłatna w podmiotach ekonomii społecznej” obejmuje dwa 2-dniowe oraz dwa 3-dniowe szkolenia wyjazdowe (łącznie 64 godziny szkoleniowe). Tematyka szkoleń:  rozwój osobisty i zawodowy, aspekty finansowe i formalno prawne, biznesplan i produkt, zarządzanie organizacją.

Więcej informacji na temat terminów zjazdów można przeczytać  w dziale Rekrutacje.

W ramach szkoleń zapewniamy: zakwaterowanie i noclegi w hotelu o wysokim standardzie na terenie województwa dolnośląskiego, szkolenia prowadzone przez 2 wykwalifikowanych trenerów, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe i zaświadczenia ukończenia cyklu.

Zakwalifikowane podmioty otrzymają również wsparcie w postaci coachingu- indywidualnych spotkań z coachem dla organizacji, szeroki zakres usług doradczych oraz możliwość promocji organizacji na portalu www.przedsiębiorczoscspoleczna.pl.  

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.


By zgłosić chęć uczestnictwa w cyklu szkoleniowym należy:

  • reprezentować organizację pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej posiadającą siedzibę lub biuro instytucji na terenie objętym wsparciem (powiaty: strzeliński, wołowski, milicki, oleśnicki, oławski, średzki, górowski, wrocławski oraz miasto Wrocław). Preferowane będą podmioty z miejscowości do 20 tyś mieszkańców,
  • wśród osób zgłoszonych z jednego podmiotu jedna osoba powinna pełnić stanowisko zarządcze lub funkcja liderską w podmiocie
  • zapoznać się z warunkami umowy wsparcia
  • wypełnić ankietę zgłoszeniową, odpowiadając na wszystkie pytania


Pobierz ankietę zgłoszeniową

Przeczytaj umowę wsparcia

 

Zgłoszenia zawierające wypełnioną ankietę można przesyłać emailem na adres wroclaw@rcwip.pl lub faksem pod nr 71 796 30 00 wew. 20.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia 2012 roku
. Wybrane organizacje powiadomimy w dniach 18-19 stycznia mailowo oraz telefonicznie (I etap rekrutacji) o zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne (II etap rekrutacji), które odbędą się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Przedsiębiorczości Społecznej przy RCWIP w dniach 19-20 stycznia.

Termin rozmów kwalifikacyjnych to 19-20 stycznia 2012r.

Wyniki rekrutacji: do 25 stycznia 2012r.

RCWIP zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu rekrutacyjnego.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres siedziby:
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Pl. Solidarności 1/3/5 IV piętro pok. 415
53-661 Wrocław

Na wszelkie pytania można uzyskać odpowiedź pod nr. telefonu 71 796 30 00. Prosimy o podanie w rozmowie tytułu cyklu, na który trwa rekrutacja.

Zapraszamy!

Szkolenia organizowane w ramach projektu „Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

« Powrót do listy