Przejdź do treści strony

Rozwiń działalność swojej organizacji. Rekrutacja dla organizacji pozarządowych!

13.01.2012 r.

Myślisz o rozwoju swojej organizacji? Chciałbyś nauczyć się zarządzania organizacją i zespołem? A może zastanawiałeś się jak finansować działania organizacji? Z nami poznasz wszelkie tajniki prowadzenia działalności w organizacji pozarządowej. Zapraszamy do udziału w rekrutacji przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych.

Rozwiń działalność swojej organizacji.  Rekrutacja dla organizacji pozarządowych!

RCWIP ogłasza rekrutację do cyklu edukacyjnego „Działalność gospodarcza i odpłatna w podmiotach ekonomii społecznej”. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2012 r. Już dzisiaj zgłoś swoją organizację!

Do udziału zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu powiatów strzelińskiego, wołowskiego, milickiego, trzebnickiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego, górowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocławia.


Cykl edukacyjny składa się z kilku kompleksowych usług:

1. Cztery szkolenia wyjazdowe: dwa 2-dniowe oraz dwa 3-dniowe (łącznie 64 godziny szkoleniowe). Tematyka szkoleń:

  • 02-03 luty 2012 r. Rozwój osobisty i zawodowy w organizacji.
  • 01-03 marzec 2012 r. Zarządzanie i rozwój organizacji pozarządowych.
  • 19–21 kwietnia  2012r. Biznesplan i produkt w działalności organizacji pozarządowej.
  • 24-25 maja 2012r. Formalno-prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych.


W ramach szkoleń zapewniamy: zakwaterowanie i noclegi w hotelu o wysokim standardzie na terenie województwa dolnośląskiego, szkolenia prowadzone przez 2 wykwalifikowanych trenerów, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe i zaświadczenia ukończenia cyklu.

2. Doradztwa indywidualnego ogólnego i specjalistycznego, które ma na celu wspieranie Waszej organizacji w dążeniu do profesjonalizacji Waszych działań; dla każdej organizacji przewidziane są co najmniej 2 godziny doradcze.

3. Coaching – dzięki niemu Wasza organizacja będzie miała czas i okazję na wypracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju pod okiem osobistego coacha.

4. Usługi prawne, usługi księgowe.

5. Usługi marketingowe- np. : konsultacje strategii marketingowej, promocji usług i produktów.

5. Możliwość promocji organizacji na portalu www.przedsiębiorczoscspoleczna.pl.  

6. Wsparcie techniczne: organizacjom uczestniczącym w cyklu zapewniamy materiały oraz drobny sprzęt biurowy.

Udział w cyklu edukacyjnym jest bezpłatny. Uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.

By zgłosić chęć uczestnictwa w cyklu edukacyjnym organizacja powinna spełnić następujące warunki:

  • być reprezentowana przez 2-3 osoby, w tym jedną osobę decyzyjną np. : członka zarządu,
  • organizacja nie może prowadzić działalności gospodarczej,
  • posiadać siedzibę lub biuro na terenie jednego z powiatów: strzelińskiego, wołowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego, górowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocławia,
  • wypełnić ankietę zgłoszeniową, odpowiadając na wszystkie pytania.

Pobierz ankietę zgłoszeniową

Umowa wsparcia do wglądu

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia 2012r.:

-pod adresem wroclaw@rcwip.pl

-pod nr faks: 71 796 30 00 wew. 20.

-w biurze Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Pl. Solidarności 1/3/5,
pok. 415, 53-661 Wrocław.

Wybrane organizacje powiadomimy mailowo oraz telefonicznie (I etap rekrutacji) o zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne (II etap rekrutacji), które odbędą się w dniach 19-20 stycznia.
Wyniki rekrutacji: do 25 stycznia 2012r.


Zapraszamy!

« Powrót do listy