Przejdź do treści strony

Se on hyvä idea

10.05.2012 r.

„Mix-service” to spółdzielnia socjalna, która podjęła się promocji idei spółdzielczości socjalnej w Zawodziu. Spółdzielcy zorganizowali giełdy, które miały przyczynić się do zintegrowania społeczności lokalnej.

Se on hyvä idea

 

Spółdzielcy zainspirowani przykładem z Wielkiej Brytanii, postanowili przenieść ich system giełdowy do Polski.

W trakcie tych spotkań społeczność miała okazję wziąć udział w bezgotówkowej wymianie rzeczy oraz kupić je za niewielką sumę. Takie spotkania okolicznej ludność z pewnością przyczyniły się do zintegrowania mieszkańców.

 Giełdy oraz spotkania informacyjne, które odbywały się na terenie gminy pomogły
w upowszechnieniu idei spółdzielczości socjalnej. Podczas spotkań uczestnicy zadawali konkretne pytania m.in. „Jak założyć spółdzielnię socjalną?”, „Na jakich zasadach funkcjonuje spółdzielnia socjalna?”.


Wystawcom biorącym udział w giełdach spodobał się pomysł spotkań. Dzięki nim mogli nabyć bądź zbyć sprzęt oraz używane rzeczy, które zalegały w ich gospodarstwach domowych. Spotkania te przyczyniły się również do umocnienia więzi sąsiedzkich.

Giełdy oraz spotkania zorganizowane przez Mix-Service odbyły się w ramach projektu „Innowacyjny Spółdzielca” realizowanego z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich.

« Powrót do listy